Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Reverse The Pass [C3B]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Reverse The Pass -- [C3B]
   (Carl Rund 1972)
C3B:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från Tandem Couples.

  1. Leaders Trade;
  2. alla Pass Thru;
  3. Ursprungliga Trailers Trade.

Slutar i Tandem Couples.

Reverse The Pass är ett 3-delars call som kan fraktionaliseras i sjättedelar.

     
före
Reverse The Pass
 efter
Leaders Trade
(1/3)
 efter
Pass Thru
(2/3)
 efter
Ursprungliga Trailers Trade
(klart)

Kommentar till caller: Reverse The Pass skall inte användas med concept som relaterar till callets delar som Oddly and Evenly eftersom den tredje delen av Reverse The Pass är en original Trailers Trade. Concept som relaterar till delar kräver att dansarna omvärderar sin position efter varje del.

Choreography för Reverse The Pass

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/reversethepass.php?language=sweden
15-October-2019 00:13:01
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.