Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Reverse Order Concept [C3B]
   (upphovsman okänd)
C3B:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Dela upp callet i dess delar och gör delarna i omvänd ordning.

Se också Calls With Parts.

Reverse Order Recoil:

 
   
före
Reverse Order Recoil
 efter
Step & Fold
 efter
Box Recycle
(klart)
Reverse Order Travel Thru:

 
   
före
Reverse Order Travel Thru
 efter
As Couples 1/4 Right
 efter
Pass Thru
(klart)
Reverse Order Diamond Chain Thru:

 
     
före
Reverse Order Diamond Chain Thru
 efter
Centers Cast Off 3/4
 efter
Very Centers Trade
 efter
Diamond Circulate
(klart)

Notera: Några caller säger bara Reverse när de menar Reverse Order. Detta kan ofta vara tvetydigt. Tänk på Reverse Recoil: vill callern ha en Reverse (Mirror) Recycle och sedan Step & Fold, eller vill callern ha en Step & Fold och sedan Split Recycle?

JÄMFÖR FÖLJANDE (Startar från Parallel Waves):

 • Reverse Order Split Turn The Key:
  Hinge; Split Counter Rotate 1/4; Trade. Slutar i Columns.
 • Split Reverse Order Turn The Key:
  Hinge; Lockit; Trade. Slutar i en Tidal Wave.

  I det senare fallet, hör man ordet Split först och därför måste man dela upp startformationen i två 2 x 2. Varje 2 x 2 gör sedan callet.

Se också Reverse The Top [C3B] vilket är en Reverse Order Spin The Top.

Choreography för Reverse Order Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/reverseorder.php?language=sweden&level=C3B
18-June-2024 17:06:30
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL