Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Reverse Checkpoint {anything} By {anything} [C3B]
   (Vic Ceder 1985)
C3B:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från tillämpliga formationer.

Center 4 gör det första anything callet och de resulterande Ends (på dessa Center 4) rör sig bort från Center på uppställningen utan att ändra sin ansiktsriktning (dvs, Stable). De andra dansarna (ursprungliga Outsides) arbetar runt Very Centers för att göra det andra anything callet och slutar så nära som möjligt till de positioner som lämnats av resulterande Ends på Center 4.

Reverse Checkpoint Recycle By Touch 1/4:

 
   
före
Reverse Checkpoint
Recycle By Touch 1/4
 efter
Centers Recycle och
de resulterande Ends glider iväg från mitten
 efter
ursprungliga Outsides arbetar runt
Very Centers för att göra en Touch 1/4
(klart)
Reverse Checkpoint 1/4 Thru By Follow Thru:

 
   
före
Reverse Checkpoint
1/4 Thru By Follow Thru
 efter
Centers 1/4 Thru och
de resulterande Ends glider iväg från mitten
 efter
ursprungliga Outsides arbetar runt
Very Centers för att göra en Follow Thru
(klart)

Danstips: De ursprungliga Outsides bör vanligen vänta tills Centers nästan har gjort klart det första anything callet, så att det finns tillräckligt med utrymme för Outsides att utföra det andra anything callet.

Notera: De ursprungliga Center 4 blir Very Centers och Very Outsides på den slutliga formationen.

Checkpoint anything By anything [C2] (Lee Kopman 1982): Från en 1 x 8, Point-to-Point Diamonds eller andra tillämpliga formationer där det finns Centers på varje sida. Centers på varje sida arbetar tillsammans, koncentriskt, runt Very Center dansarna, för att göra det första anything callet (slutar om möjligt så att de har ändrat långaxeln på startformationen); Återstående Outsides (2 eller 4 dansare) rör sig till Center (utan att ändra ansiktsriktning) och arbetar med de ursprungliga dansarna som är närmast Center för att göra det andra anything callet. Checkpoint anything By anything [C2]

Choreography för Reverse Checkpoint anything By anything

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/reversecheckpoint.php?language=sweden&level=C3B
14-July-2024 06:06:35
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL