Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Touch By {fraction} By {fraction} | {anything} [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Touch By fraction By fraction | anything -- [C3A]
   (Lee Kopman)
C3A:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från en Single Double Pass Thru, den formation som fås från en Diamond efter att alla har gjort 1/4 In eller andra tillämpliga formationer.

Centers Touch den första givna fraction och Spread medan de andra stiger framåt; de nya Centers Touch den andra givna fraction eller gör anything callet. Slutar vanligen i en R-H Diamond eller en R-H Two-Faced Line. Det finns inga 'default' fractions för detta call.

   
före
Touch By 1/2 By 1/4
 efter
Centers Touch 1/2 & Spread
medan de andra stiger framåt
 efter
nya Centers Touch 1/4
(klart)

   
före
Touch By 1/4 By Swing Thru
 efter
Centers Touch 1/4 & Spread
medan de andra stiger framåt
 efter
nya Centers Swing Thru
(klart)

Notera: Anything callet (vilket inte behöver vara ett 2-dansare call) görs från Facing dansare. Från en Double Pass Thru, tänk över Touch By 1/4 By Recycle (det är en facing Recycle).

Varianter:

  • Column of 6 Touch By (3 fractions | anything givet);
  • Column of 8 Touch By (4 fractions | anything givet).

 
före
Touch By 1/4 By 1/2 By 3/4
 efter

CALLERLAB definition for Touch By fraction By fraction/anything

Choreography för Touch By fraction By fraction | anything

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/touchby.php?language=sweden&level=C3A
20-October-2019 02:51:27
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.