Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Square The Bases [C1]
   (Holman Hudspeth 1968)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Facing Lines (eller en R-H Tidal Wave).

 1. Centers Square Thru 3 medan Ends Pass Thru & Ends Bend;
 2. Split Square Thru 2;
 3. Trade By.

Slutar i en Eight Chain Thru.

     
före
Square The Bases
 efter
Centers Square Thru 3
medan Ends Pass Thru & Ends Bend
 efter
Split Square Thru 2
 efter
Trade By
(klart)

Kommentarer:
 • Den första delen för Ends är en Pass Thru, inte en Right Pull By. Om du gör en Right Pull By, är det lätt att bli förvirrad över med vilken hand du skall börja Split Square Thru 2.
 • Caller byter ofta ut Split Square Thru 2 och|eller Trade By mot ett annat call.
 • Vid den sista delen, Trade By, är det ganska trångt för de som gör Pass Thru. För att göra det mindre besvärligt gå en aning åt vänster när du gör Pass Thru (du vänder dig något åt vänster eftersom du just har gjort en Left Pull By, och du nu går med högeraxeln först för Pass Thru).
 • Ursprungligen skrevs Square The Bases så att även Double Pass Thru var en tillåten startformation. Ends skulle göra Divide (Veer Out) och sedan fortsätta som i definitionen ovan. Användning från Double Pass Thru anses olämpligt idag.
 • Koreografiskt är Square The Bases ekvivalent med Ends Cross Fold. Detta faktum är användbart för dansarna när man dansar med Phantoms och för caller när man sight-callar.

Square The Bases But anything [C1]: Gör en Square The Bases men byt ut Split Square Thru 2 och Trade By mot anything callet. Var medveten om att en del caller förväntar sig att du gör en Trade By efter anything callet. I detta fall borde callern mer uttryckligt säga Square The Bases Replace Split Square Thru with anything.

Square The Bases Plus 2 [C4]: Gör en Square The Bases men byt ut Split Square Thru 2 mot Split Square Thru 4.

CALLERLAB definition for Square the Bases

Choreography för Square The Bases

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/squarethebases.php?language=sweden&level=C1
19-June-2024 03:44:03
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL