Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Square The Bases [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Square The Bases -- [C1]
   (Holman Hudspeth 1968)
C1:     

Jazyk: or                 All   
   view (admin)

Z formace Facing Lines (nebo R-H Tidal Wave).

  1. Centers Square Thru 3, Ends Pass Thru & Ends Bend;
  2. Split Square Thru 2;
  3. Trade By.

Končí v Eight Chain Thru.

     
před
Square The Bases
 po
Centers Square Thru 3
jako Ends Pass Thru & Ends Bend
 po
Split Square Thru 2
 po
Trade By
(hotovo)

Poznámky:

  • První část pro koncové je Pass Thru, ne Right Pull By. Pokud byste udělali Right Pull By, může se snadno stát, že začnete Split Square Thru 2 za špatnou ruku.
  • Calleři často Replace (nahrazují) Split Square Thru 2 anebo Trade By jinou figurou.
  • V poslední části (Trade By) je pro centers uprostřed poněkud přecpáno. Abyste to měli jednodušší, natočte se před Pass Thru trochu doleva (právě jste udělali Left Pull By a do Pass Thru můžete vkročit pravým ramenem).
  • Původně bylo Square The Bases napsáno tak, že i Double Pass Thru byla vhodná výchozí formace. Ends měli udělat Divide (Veer Out) a pak pokračovat podle definice. Dnes se toto použití nepovažuje za správné.
  • Choreograficky je Square The Bases ekvivalentní k Ends Cross Fold. Tento fakt je tanečníky používán v případě, že tancují s fantómy, a callery při sight-callingu.

Square The Bases But anything [C1]: Udělejte Square The Bases, ale nahraďte část Split Square Thru 2 and the Trade By figurou anything. Pamatujte na to, že mohou být calleři, co po vás budou chtít po anything ještě udělat Trade By. V takovém případě by měl být caller více explicitní a říct Square The Bases Replace Split Square Thru with anything.

Square The Bases Plus 2 [C4]: Proveďte Square The Bases a nahraďte Split Square Thru 2 figurou Split Square Thru 4.

CALLERLAB definition for Square the Bases

Choreography for Square The Bases

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/squarethebases.php?level=C1&language=czech
23-October-2019 23:07:28
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.