Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Finish (A) {anything} [C1V]
   (upphovsman okänd)
C1V:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Gör anything callet och utelämna den första delen.

Kommentarer:
  • Historiskt har caller använt Finish CONCEPT på ett inkonsistent sätt. De har velat att man skall börja vid någon punkt i mitten på callet och sedan göra färdigt det (t.ex, från en Tidal Wave: Finish A Percolate). Denna användning av Finish (A) anything resulterade ofta i tvetydighet (t.ex, från Parallel Waves: Finish Swing The Fractions. Skulle man göra de sista 4 delarna, de sista 3 delarna, de sista 2 delarna...?)
  • Idag, är Finish CONCEPT bättre definierat, och de flesta caller vill att bara den första delen utelämnas.
  • Ibland är det möjligt att Finish ett call även om det är omöjligt att få just denna startformation när man gör den fullständiga versionen av callet (t.ex, från en R-H Diamond: Finish Single Cross Trade & Wheel).


 
   
före
 efter
Centers Trade
 efter
Step & Fold
(klart)

Exempel på Finish CONCEPT:

Från Trade By:

Från Back-to-Back Lines:

Från Facing Lines:

Från Parallel Waves:

Från As Couples Wave:

anyone Finish The Stack [C4]: Från Facing Couples. De utpekade går framåt till den andra halvan av sin Box för att ta höger handfattning med den icke utpekade dansaren mittemot. De icke utpekade dansarna justerar om nödvändigt för att bilda en R-H Mini-Wave Box. Finish The Stack är den sista halvan av Stack The Line där de utpekade dansarna agerar som ursprungliga Leads.

Boys Finish The Stack

 
 
före
Boys Finish The Stack
( = Boy)
 efter
Boys går framåt för att bilda en R-H Box
(klart)

Like A anything [C4]: gör bara den sista delen av  anything callet.

Se också

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1V:     

https://www.ceder.net/def/finish.php?language=sweden&level=C1V
14-June-2024 15:31:32
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL