Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Swing The Fractions [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Swing The Fractions -- [C1]
   (Lester Keddy)
C1:     

Språk: or                 All   
   view (admin)

Från Parallel Waves, Facing Diamonds, Thar, Alamo Ring, eller andra tillämpliga formationer.

  1. De som kan Right Arm Turn 1/4;
  2. de som kan Left Arm Turn 1/2;
  3. de som kan Right Arm Turn 3/4;
  4. de som kan Left Arm Turn 1/2;
  5. de som kan Right Arm Turn 1/4.

Swing The Fractions är ett 5-delars call.

Från Parallel R-H Waves:
 

före
Swing The Fractions
 
       
efter
1/4 by the Right
(1/5)
 efter
1/2 by the Left
(2/5)
 efter
3/4 by the Right
(3/5)
 efter
1/2 by the Left
(4/5)
 efter
1/4 by the Right
(klart)

Kommentarer:

  • Börja med höger hand, och med varannan höger varannan vänster, Arm Turn 1/4, 1/2, 3/4, 1/2, och 1/4 (dvs, 1-2-3-2-1).
  • Det är allmänt accepterat att alla Arm Turns måste göras från Mini-Waves, inte från facing dansare. De flesta caller och dansare anser att det är otillåtet att calla Swing The Fractions från en uppställning som en Eight Chain Thru.
  • Swing The Fractions är ett 'De Som Kan' call. Bara de som har rätt hand förenade kan göra nästa del av callet.
  • Det är vanligt att calla 4/5 Swing The Fractions.

Från Facing Diamonds:
 

före
Swing The Fractions
 
       
efter
1/4 by the Right
(1/5)
 efter
1/2 by the Left
(2/5)
 efter
3/4 by the Right
(3/5)
 efter
1/2 by the Left
(4/5)
 efter
1/4 by the Right
(klart)

Left Swing The Fractions [C1]: Börja med vänster hand.

Notera: Swing The Fractions är ett palindrom (dvs, dess definition är samma framlänges och baklänges. [Reverse Order]).

Animation för Swing The Fractions

CALLERLAB definition for Swing the Fractions

Choreography för Swing The Fractions

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/swingthefractions.php?language=sweden
22-October-2019 00:02:34
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.