Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross & Wheel FAMILY [C2]
   (upphovsman okänd)
C2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Cross & Wheel As Couples Hinge; As Couples Step & Fold.
Cross Trade & Wheel As Couples Hinge; Very Centers Trade; As Couples Step & Fold.
Grand Cross Trade & Wheel As Couples Hinge; Triple Trade; As Couples Step & Fold.
Single Cross & Wheel Hinge; Step & Fold.
Single Cross Trade & Wheel Hinge; Centers Trade; Step & Fold.
Grand Single Cross & Wheel Hinge; Grand Step & Fold (Very Ends Fold medan de andra Step Thru).
Grand Single Cross Trade & Wheel Hinge; Center pairs of dancers Trade; Grand Step & Fold (Very Ends Fold medan de andra Step Thru).

Cross & Wheel [C2]: Från Parallel Lines som består av Couples (t.ex, Parallel Two-Faced Lines, Out-Facing Lines, etc.). As Couples Hinge; As Couples Step & Fold. Slutar vanligtvis i Parallel Two-Faced Lines. Cross & Wheel är ett 2-delars call.

   
före
Cross & Wheel
 efter
As Couples Hinge
(1/2)
 efter
As Couples Step & Fold
(klart)

Cross Trade & Wheel [C2]: Från tillämpliga Parallel Lines. As Couples Hinge; Very Centers Trade; As Couples Step & Fold. Slutar i Parallel Two-Faced Lines. Cross Trade & Wheel är ett 3-delars call.

Grand Cross Trade & Wheel [C2]: Från tillämpliga Parallel Lines. As Couples Hinge; Triple Trade; As Couples Step & Fold. Slutar i Parallel Two-Faced Lines. Grand Cross Trade & Wheel är ett 3-delars call.

Single Cross & Wheel [C2]: Från en icke-T-Bone 2 x 2. Hinge; Step & Fold. Slutar i en 2 x 2. Single Cross & Wheel är ett 2-delars call.

   
före
Single Cross & Wheel
 efter
Hinge
(1/2)
 efter
Step & Fold
(klart)

Single Cross Trade & Wheel [C2]: Från en icke-T-Bone 2 x 2. Hinge; Centers Trade; Step & Fold. Slutar vanligtvis i en Mini-Wave Box. Single Cross Trade & Wheel är ett 3-delars call.

     
före
Single Cross Trade & Wheel
 efter
Hinge
(1/3)
 efter
Centers Trade
(2/3)
 efter
Step & Fold
(klart)

Variant: eftersom den ursprungliga definitionen för Single Cross Trade & Wheel inte var alltför exakt är följande historiska användning fortfarande tillåten...

Från en Inverted Box:

 
     
före
Single Cross Trade & Wheel
 efter
Hinge
(1/3)
 efter
Centers Trade
(2/3)
 efter
Ends Fold
(klart)

En del caller anser att varianten ovan inte skulle vara tillåten eftersom om du föjer den generella definitionen skulle dansarna sluta på samma position (dvs, Centers skulle Step Ahead medan Ends skulle göra Fold till samma position).

Grand Single Cross Trade & Wheel [C2] (Lee Kopman): Från Columns om {n}, där n är större än eller lika med 3. Hinge; Center paren Trade (Grand Slip); Grand Step & Fold (Very Ends Fold medan de andra Step Thru). Slutar i Parallel Lines. Grand Single Cross Trade & Wheel är ett 3-delars call.

   
före
Grand Single Cross Trade & Wheel
 efter
Hinge & Grand Slip
(2/3)
 efter
Grand Step & Fold
(klart)

Grand Single Cross & Wheel [C2]: Från Columns. Hinge; Grand Step & Fold (Very Ends Fold medan de andra Step Thru). Grand Single Cross & Wheel är ett 2-delars call.

   
före
Grand Single Cross & Wheel
 efter
Hinge
(1/2)
 efter
Grand Step & Fold
(klart)

Notera: Eftersom Cross & Wheel varianter med Trade är mer vanliga än de utan, ropar dansarna ofta som stöd för minnet "no Trade" vid Cross & Wheel, Single Cross & Wheel och Grand Single Cross & Wheel.

Grand Cross Trade And anything [C2V]: As Couples Hinge; Center 6 Trade; alla gör anything callet. Anything callet ersätter As Couples Step & Fold. Denna variant är något tveksam och används bara av några få caller.

Se också Step & Fold [C1].

CALLERLAB definition for Cross and Wheel
CALLERLAB definition for Cross Trade and Wheel
CALLERLAB definition for Grand Cross Trade and Wheel
CALLERLAB definition for Single Cross and Wheel
CALLERLAB definition for Single Cross Trade and Wheel
CALLERLAB definition for Grand Single Cross and Wheel
CALLERLAB definition for Grand Single Cross Trade and Wheel

Choreography för Cross & Wheel FAMILY

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/crossandwheel.php?language=sweden
23-July-2024 13:57:00
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL