Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Ramble [C1]
   (Norm Poisson 1973)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en 3/4 Tag eller annan tillämplig formation.

Outsides Cast Back (Peel Off) medan Centers Fold för att titta på varandra (dansas som en Single Wheel); alla Slide Thru.

En 3/4 Tag slutar i generella Columns. Ramble är ett 2-delars call.

I de följande diagram, = Boy och = Girl.

Från en 3/4 Tag:

 
   
före
Ramble
  efter
Outsides Cast Back
medan Centers Fold för att titta på varandra
(1/2)
 efter
Slide Thru
(klart)
Från en ovanlig uppställning:

 
   
före
Ramble
  efter
Outsides Cast Back
medan medan Centers Fold för att titta på varandra
(1/2)
 efter
Slide Thru
(klart)

Kommentarer:
  • Ramble är ett könsbundet call eftersom det innehåller en Slide Thru. Eftersom Ramble callas fråm alla möjliga uppställningar Boy/Girl på C1, behöver många dansare som lär sig C1 återigen lära sig hur man gör Slide Thru på ett riktigt sätt.
  • En del böcker definierar Outsides del av Ramble som en Divide (1/4 Out & Ends Bend) i stället för Cast Back (eller Peel Off), och därför kan du träffa på caller som callar Ramble från en uppställning där några av Outsides tittar in från början.

Slide Thru [Mainstream] (Harlan Moody 1965): Från Facing Dancers eller en R-H Mini-Wave. Pass Thru; Girls Face Left medan Boys Face Right. Dansare av motsatt kön slutar som ett Couple; Två Boys slutar i en R-H Mini-Wave; Två Girls slutar i en L-H Mini-Wave. Slide Thru är ett könsbundet call.

Scoot & Ramble [C1] (Norm Poisson 1973): Från en 1/4 Tag. Scoot Back; Ramble. Slutar i generaliserade Columns.

I de följande diagram, = Boy och = Girl.

     
före
Scoot & Ramble
 efter
Scoot Back
  efter
Outsides Cast Back
medan Centers Fold för att titta på varandra
 efter
Slide Thru
(klart)

Interlocked Ramble [C3B]: Från 3/4 Line eller annan tillämpbar formation. Outsides Cast Back medan Centers Once Removed Fold för att titta på varandra (dansas som en Any Shoulder Turn & Deal); alla Slide Thru.

I de följande diagram, = Boy och = Girl.

   
före
Interlocked Ramble
  efter
Outsides Cast Back
medan Centers Once Removed Fold för att titta på varandra
(1/2)
 efter
Slide Thru
(klart)

Se också Cross Ramble [C2] och Cast Back, Cross Cast Back [C1].

CALLERLAB definition for Ramble
CALLERLAB definition for Scoot & Ramble

Choreography för Ramble

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/ramble.php?language=sweden&level=C1
12-June-2024 14:18:12
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL