Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Press {direction} [C1,C2]
   (Lee Kopman)
C1: C2:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Press Ahead [C1]:
De utpekade dansarna stiger framåt en position.

Press Back [C1V]:
De utpekade dansarna stiger bakåt en position. Press Back används typiskt bara som en gimmick.

Press In|Out|Right|Left [C2]:
Som en rörelse, rör sig de utpekade dansarna en posution framåt och en position i den givna riktningen (direction).

Kommentarer:
  • Icke-utpekade dansare rör sig inte och justerar inte på något sätt.
  • Ändra inte ansiktsriktning under callet.
  • 'Position' i denna definitions termer refererar till en plats som kan upptas av en dansare. I en 2 x 4 finns det åtta positioner. En Static Square, Butterfly, eller "O" är en 16-Matrix (4 x 4) formation, och en position refererar till en plats bredvid i detta rektangulära rutnät.
  • Direction kan vara In, Out, Right, eller Left. In och Out är relativt Center på uppställningen.

 
före
Press Right
 efter
 
före
Press Left
 efter

   
före
Press Ahead
 efter
1/2
  (klart)

Notera att i exemplet ovan är dansarna helt offset efter Press Ahead. Ett vanligt misstag är att gå bara halvvägs.


De följande exemplen illustrerar skillnaden mellan de liknande callen Extend, 1/2 Press Ahead och Step Thru.

Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
   
efter
Extend
 efter
1/2 Press Ahead
 efter
Step Thru

Ofta använder caller termen Extend felaktigt när de menar Press Ahead eller 1/2 Press Ahead.

Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
 
efter
As Couples Extend
 efter
1/2 Press Ahead

Curve direction [C4] (Dave Hodson 1985): Som en rörelse, Press direction medan man individuellt vrider sig mot denna direction. Direction kan vara In, Out, Left, eller Right och är relativt Center på uppställningen.

Tip Toe [C4] (Lee Kopman 1980): De utpekade dansarna Press Ahead medan de håller i dansaren bredvid, i sin partners position, och drar den dansaren med sig.

Se också direction Loop n [C2] och Truck [C2].

CALLERLAB definition for Press Ahead
CALLERLAB definition for Press In/Out/Right/Left

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1: C2:     

https://www.ceder.net/def/press.php?language=sweden&level=C1
15-July-2024 14:25:29
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL