Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Step & Flip [C1]
   (upphovsman okänd)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Line.

Centers Step Ahead medan Ends Run till Center positionen bredvid.

Slutar antingen i en Box (2 x 2) eller ett "Z" (4 positioner i en 2 x 3 matris).

Step & Flip liknar Step & Fold [C1] utom att på Step & Flip slutar alltid de ursprungliga Ends med handfattning med varandra.

 
före
Step & Flip
 efter
 
före
Step & Flip
 efter

 
före
Step & Flip
 efter

(slutar i en 2 x 6 matris
dvs, två 2 x 3 matriser)
 
före
Step & Flip
 efter

(slutar i en 3 x 4 matris
dvs, två 2 x 3 matriser)

Kommentarer:
  • Från en Wave, slutar Step & Flip i ett "Z" medan Step & Fold slutar i en Mini-Wave Box.
  • 'Step' i Step & Flip är en 'step ahead', vilket ofta (men inte alltid) är samma som Press Ahead. 'Flip' betyder Run till positionen bredvid (som i Flip The Diamond).
  • Till skillnad från Step & Fold, kan Step & Flip göras från vilken som helst line om 4. Vid slutet av callet, är de ursprungliga Ends bredvid varandra. Från Parallel Lines, görs Step & Flip i varje Line och ingen går över mittlinjen till den andra halvan av uppställningen.
Se också Step & Fold [C1] och Step And anything [C2].

CALLERLAB definition for Step and Flip

Choreography för Step & Flip

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/stepandflip.php?language=sweden&level=C1
17-June-2024 12:33:20
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL