Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

All 8 Recycle [C1]
   (Lee Kopman 1974)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en 1/4 Tag (eller Squared Set eller Thar).

Wave dansarna gör en Recycle, och tar en vidare sväng än normalt, för att sluta som Couples på utsidan medan Outside dansarna går in i mitten & gör en Box Recycle med varandra för att sluta i en Center Wave.

En 1/4 Tag uppställning slutar i en 1/4 Tag.

 
före
All 8 Recycle
 efter
 
före
All 8 Recycle
 efter

Kommentarer:
  • I det andra exemplet som visas ovan (dvs, Centers i en L-H Wave, Outsides i en R-H Mini-Wave eller Couple), måste de ursprungliga Centers försäkra sig om att göra en så vid sväng att de inte kolliderar med Outside dansarna.
  • Om de ursprungliga Outsides börjar i L-H Mini-Waves, så blir den resulterande Center Wave en L-H Wave.
  • Från en Thar: alla gör 'Centers' del. Slutar i en Squared Set.
  • Från en Squared Set: alla gör 'Outsides' del. Slutar i en Thar.

Varianter: Centers go 2/3: All 8 Recycle.

All 8 Cycle & Wheel [C1V]: Från en 1/4 Line eller andra tillämpliga formationer. Center dansarna gör en Wheel & Deal för att sluta som Couples på utsidan medan Outside dansarna går in i mitten och gör en Box Recycle [C1]. En 1/4 Line uppställning slutar i en 1/4 Tag. All 8 Cycle & Wheel är identiskt med Cross Concentric Cycle & Wheel [C2].

Recycle [Mainstream] (Lee Kopman 1974): Från en Wave. Centers Fold bakom Ends och alla justerar till en Mini-Wave Box; Box Counter Rotate 1/4 Roll. Slutar i Facing Couples.

Recycle [from Facing Couples] [A2] (Lee Kopman 1974): Från Facing Couples. Beaus 1/2 Box Circulate och U-Turn Back åt höger medan Belles Left Dodge och Veer Left. Slutar i en R-H Wave.

Se också 2/3 Recycle [C1] och Box Recycle [C1].

CALLERLAB definition for All Eight Recycle

Choreography för All 8 Recycle

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/all8recycle.php?language=sweden&level=C1
24-July-2024 04:42:37
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL