Definitions of Square Dance Calls and Concepts
All 8 Recycle [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

All 8 Recycle -- [C1]
   (Lee Kopman 1974)
C1:     

Jazyk: or                 All   
   view (admin)

Z formací 1/4 Tag, Squared Set a Thar.

Tanečníci ve vlně Recycle. Jdou větším obloukem než normálně tak, aby skončili jako vnější pár. Outside se posunou do středu, udělají Box Recycle a skončí uprostřed ve Wave (vlně).

1/4 Tag končí v 1/4 Tag.

 
před
All 8 Recycle
 po

 
před
All 8 Recycle
 po

Poznámky:

  • V druhém výše uvedeném příkladu (tj. výchozí formace má Centers v L-H Wave, Outsides v R-H Mini-Wave nebo Couple) musí jít původní Centers velkým obloukem, aby se nesrazili s Outsides.
  • Pkud Outsides začínají v L-H Mini-Waves, pak je výsledná vlna uprostřed levá.
  • Z formace Thar: všichni dělají část pro 'Centers'. Končí ve squared set.
  • Z formace squared set: všichni dělají část pro 'Outsides'. Končí v Thar.

Varianty: Centers go 2/3: All 8 Recycle.

All 8 Cycle & Wheel [C1V]: Z formace 1/4 Line a dalších vhodných formací. Středoví tanečníci dělají Wheel & Deal tak, aby skončili jako pár venku. Koncoví tanečníci se přesunou do středu a udělají Box Recycle [C1]. Formace 1/4 Line končí v 1/4 Tag. All 8 Cycle & Wheel je totéž co Cross Concentric Cycle & Wheel [C2].

Recycle [Mainstream] (Lee Kopman 1974): Z formace Wave. Centers Fold za Ends a všichni se dorovnají do Mini-Wave Box; Box Counter Rotate 1/4; Roll. Končí ve Facing Couples.

Recycle [from Facing Couples] [A2] (Lee Kopman 1974): Z formace Facing Couples. Beaus 1/2 Box Circulate and Right-face U-Turn Back, Belles Left Dodge and Veer Left. Končí v R-H Wave.

Viz také 2/3 Recycle [C1] a Box Recycle [C1].

CALLERLAB definition for All Eight Recycle

Choreography for All 8 Recycle

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/all8recycle.php?level=C1&language=czech
15-October-2019 02:09:45
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.