Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Wheel Fan Thru [C1]
   (upphovsman okänd)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Facing Couples.

Wheel Fan Thru:
Beaus Extend (för att ta höger handfattning), Arm Turn 3/4 och Extend medan Belles 1/4 Right.

Left Wheel Fan Thru:
Belles Extend (för att ta vänster handfattning), Arm Turn 3/4 och Extend medan Beaus 1/4 Left.

Slutar i Couples rygg mot rygg.

   
före
Wheel Fan Thru
  halvvägs  efter

Alternativ definition: Beaus Box Transfer medan Belles 1/4 Out.

Kommentarer:
  • Det är lite trångt för Beaus, så gå nära varandra för Arm Turn 3/4.
  • Allas vridningsriktning är åt höger.
  • Wheel Fan Thru är samma som Wheel Thru [A1] utom att de som rör sig genom centrum gör en Arm Turn 3/4.

Wheel Thru [A1] (Paul Moore 1962): Från Facing Couples. Belles 1/4 Right medan Beaus, som en rörelse och utan att använda händerna, Extend, Arm Turn 1/4, och Extend. Slutar i Couples rygg mot rygg.

Wheel Fan & Cross Thru [C4]: Från Facing Couples. Wheel Fan Thru; Half Sashay (med den dansare som gör 1/4 Out som stiger åt sidan framför den dansare som gör Arm Turn 3/4). Slutar i Couples rygg mot rygg.

CALLERLAB definition for Wheel Fan Thru

Choreography för Wheel Fan Thru

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/wheelfanthru.php?language=sweden&level=C1
16-June-2024 01:08:29
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL