Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Relay The Shadow [C1]
   (Lee Kopman 1975)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Tidal Wave, Facing Lines, eller andra tillämpliga formationer.

Arm Turn 1/2; Center 6 Cast Off 3/4 medan Very Ends Counter Rotate 1/4; resulterande Center Wave Hinge & Spread (för att bli Ends på Parallel Waves) medan de andra gör Centers del av Cast A Shadow (Leaders Cloverleaf medan Trailers Extend; Hinge; Extend).

Slutar i Parallel Waves.

     
före
Relay The Shadow
 efter
Arm Turn 1/2
 efter
Center 6 Cast Off 3/4
medan Very Ends Counter Rotate 1/4
  efter
Center 4 Hinge & Spread
medan de andra gör Centers
del av Cast A Shadow

(klart)

Kommentar: För att dansa Relay The Shadow med flyt, ger de dansare som gör Hinge & Spread ofta bara en lätt klapp med handen när de går förbi varandra och stannar inte med handfatting, Hinge, och sedan glider isär.

Relay The Shadow anyone Criss Cross [C2V]: Från Facing Lines eller en Tidal Wave. Gör en Relay The Shadow, men de som skall göra Centers del av Cast A Shadow (anyone dansarna) gör Centers del av Criss Cross The Shadow [C2] i stället. Slutar i Parallel Two-Faced Lines.

CALLERLAB definition for Relay the Shadow

Choreography för Relay The Shadow

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/relaytheshadow.php?language=sweden&level=C1
22-July-2024 22:29:30
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL