Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Box Recycle [C1]
   (upphovsman okänd)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Facing Couples, en Mini-Wave Box, eller en Box som består av en R-H Mini-Wave och ett In-facing Couple.

De som är ett Couple gör sin del av (Facing) Recycle medan de som är i Mini-Wave gör en Leaders Trail Off medan Trailers 1/2 Box Circulate och U-Turn Back mot mitten av 4-dansare formationen.

Slutar i en Wave.

Från R-H Mini-Waves eller Facing Couples:

 
 
före
Box Recycle
 efter
Från L-H Mini-Wave Box:

 
 
före
Box Recycle
 efter

Split Recycle [C1]: Från tillämpliga formationer. Varje 2 x 2 gör en Box Recycle.

Kommentarer:
  • Eftersom Split Recycle är det ursprungliga namnet på det här callet, finns det många caller som alltid använder det namnet.
  • Från en Mini-Wave, känns Box Recycle som en Box Counter Rotate 1/4 & Hinge. När du gör Box Recycle från en Mini-Wave, kan du hålla i den andra dansaren under hela callet.
  • Från ett In-facing Couple, kan bara Beaus göra Roll. Från Mini-Waves, kan alla göra Roll.
  • Från uppställningar där det är otvetydigt (t.ex., från Columns), kan callern helt enkelt säga Recycle i stället för Box Recycle.
  • Några caller anser att från en 2 x 4 som Waves eller Columns, betyder Box Recycle att Center 4 (Concentric) Box Recycle medan Split Recycle betyder att varje sida gör en Box Recycle. Vi föredrar att en caller är mer tydlig som i 'Centers Box Recycle'.

Recycle [from Facing Couples] [A2] (Lee Kopman 1974): Från Facing Couples. Beaus 1/2 Box Circulate och U-Turn Back åt höger medan Belles Left Dodge och Veer Left. Slutar i en R-H Wave.

Se också All 8 Recycle [C1].

CALLERLAB definition for Split/Box Recycle

Choreography för Box Recycle

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/boxrecycle.php?language=sweden&level=C1
23-June-2024 13:03:28
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL