Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Circle By {fraction} By {fraction} | {anything} [C1]
   (Lee Kopman 1971)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Facing Couples.

  1. Circle Left den första givna fraction och Step To A R-H Wave;
  2. Arm Turn den andra givna fraction eller gör anything callet.

Circle By 1/2 By 3/4:

 
   
före
Circle By 1/2 By 3/4
 efter
Circle Left 1/2 och
Step To A R-H Wave
 efter
Arm Turn 3/4
(klart)
Circle By 1/4 By Recycle:

 
   
före
Circle By 1/4 By Recycle
 efter
Circle Left 1/4 och
Step To A R-H Wave
 efter
Recycle
(klart)

Kommentarer:
  • anything callet görs från en Wave, inte från Facing Couples. Detta blir skillnad för call som Recycle eller Single Wheel.
  • Förr, ansåg några caller att default fractions var 1/4 och 1/4 och callade bara 'Circle By' utan några fractions och förväntade sig att dansarna skulle göra en Circle By 1/4 By 1/4. Denna användning skulle anses vara opassande idag.

Single Circle By fraction By fraction | anything [obsolete]: Single Circle den första givna fraction och Step To A R-H Mini-Wave; Arm Turn den andra givna fraction eller gör anything callet. Single Circle By röstades bort från C1 listan för många år sedan.

Mirror Circle By fraction By fraction | anything [C3B]: Från Facing Couples. Circle Right den första givna fraction och Step To A Left-Hand Wave; Arm Turn den andra givna fraction eller gör anything callet. Detta call har historiskt varit känt som Reverse Circle By.

CALLERLAB definition for Circle By

Choreography för Circle By fraction By fraction | anything

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/circleby.php?language=sweden&level=C1
24-July-2024 04:08:01
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL