Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Reverse Explode [from a Wave] [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Reverse Explode [from a Wave] -- [C1]
   (upphovsman okänd)
C1:     

Språk: or                 All   
   view (admin)

Från en Wave eller Inverted Line.

Som en rörelse, Step Thru och 1/4 Out.

Slutar i Couples rygg mot rygg.

   
före
Reverse Explode
 efter
Step Thru
 efter
1/4 Out
(klart)

Kommentar: Från en Tidal Line | Wave, försäkra dig om att arbeta på varje sida för att sluta i en Trade By formation.

Reverse Explode [from a Line] [C4]: Som en rörelse, Ends Step Ahead och 1/4 Out medan Centers 1/4 Out och Step Ahead. Justera om nödvändigt för att sluta i Couples rygg mot rygg. Reverse Explode [from a Line] röstades bort från C1 listan för många år sedan och används sällan på någon nivå längre.

 
före
Reverse Explode
 efter

Explode And anything [Plus,A1]:

  • Från en Wave eller Inverted Line [Plus]. Som en rörelse, Step Thru & 1/4 In. Slutar i Facing Couples.
  • Från en generaliserad Line [A1]. Som en rörelse, Centers Step Ahead & 1/4 In medan Ends 1/4 In & Step Ahead. Justera om nödvändigt för att sluta i Facing Couples.

 
före
Explode
 efter

CALLERLAB definition for Reverse Explode

Choreography för Reverse Explode [from a Wave]

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/reverseexplode_c1.php?language=sweden&level=C1
22-October-2019 02:04:47
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.