Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Reverse Explode [from a Wave] [C1]
   (upphovsman okänd)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Wave eller Inverted Line.

Som en rörelse, Step Thru och 1/4 Out.

Slutar i Couples rygg mot rygg.

   
före
Reverse Explode
 efter
Step Thru
 efter
1/4 Out
(klart)

Kommentar: Från en Tidal Line | Wave, försäkra dig om att arbeta på varje sida för att sluta i en Trade By formation.

Reverse Explode [from a Line] [C4]: Som en rörelse, Ends Step Ahead och 1/4 Out medan Centers 1/4 Out och Step Ahead. Justera om nödvändigt för att sluta i Couples rygg mot rygg. Reverse Explode [from a Line] röstades bort från C1 listan för många år sedan och används sällan på någon nivå längre.

 
före
Reverse Explode
 efter

Explode And anything [Plus,A1]:

  • Från en Wave eller Inverted Line [Plus]. Som en rörelse, Step Thru & 1/4 In. Slutar i Facing Couples.
  • Från en generaliserad Line [A1]. Som en rörelse, Centers Step Ahead & 1/4 In medan Ends 1/4 In & Step Ahead. Justera om nödvändigt för att sluta i Facing Couples.

 
före
Explode
 efter

CALLERLAB definition for Reverse Explode

Choreography för Reverse Explode [from a Wave]

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/reverseexplode_c1.php?language=sweden&level=C1
23-July-2024 14:47:02
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL