Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Cross Invert The Column ({fraction}) [C2]
 
 

Från Parallel Columns om {n}, där n är större än eller lika med 3.

De första n dansarna (enligt den fraction som har angetts, se första kommentaren nedan) som en enhet Trail Off för att sluta i Concentric Columns om n medan de återstående dansarna, som använder Circulates, går upp för att bilda en kompakt formation.

Kommentarer:
  • Från Parallel Columns om 4, n=1 för 1/4; 2 för 1/2; 3 för 3/4; eller 4 (full) om ingen fraction har angetts.
  • Från Parallel Columns om 3, n=1 för 1/3; 2 för 2/3; eller 3 (full) om ingen fraction har angetts.
  • På en full Cross Invert The Column, gör alla Trail Off men måste också glida ihop vid slutet av callet för att kunna bilda Columns bredvid varandra. Glid inte ihop om callet är fraktionaliserat (t.ex, 3/4 Cross Invert The Column slutar i ett "H").

före
Cross Invert The Column
 
     
efter
1/4
 efter
1/2
 efter
3/4
  (klart)

Variant: Magic Cross Invert The Column fraction [C2V].

Se också Invert The Column (fraction) [C2].

https://www.ceder.net/def/crossinvertthecolumn.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.