Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Perk Up [C2]
   (Lee Kopman 1975)
C2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Parallel Waves eller Parallel Inverted Lines.

Circulate; 1/2 Split Circulate; Centers Hinge, Box Circulate & Trade medan Ends Circulate två gånger (på utsidan).

Parallel Waves slutar i Parallel Two-Faced Lines.

Från Parallel Waves:

 
     
före
Perk Up
 efter
Circulate
 efter
1/2 Split Circulate
  efter
Ends Circulate två gånger
medan Centers Hinge, Circulate & Trade
(klart)
Från Parallel Inverted Lines:

 
     
före
Perk Up
 efter
Circulate
 efter
1/2 Split Circulate
  efter
Ends Circulate två gånger
medan Centers Hinge, Circulate & Trade
(klart)

Kommentarer:
  • Av historiska skäl, kan Perk Up någon gång callas från en Eight Chain Thru. Den första Circulate är en Pass Thru; 1/2 Split Circulate byts ut mot Outsides 1/4 Right (eller den riktning som anges) medan Centers 1/2 Circulate (Touch). Vi anser att denna användning bör undvikas.
  • Dansare blandar ofta ihop Perk Up med Percolate [C1] eftersom båda låter liknande varandra och börjar med en Circulate. För att hjälpa andra dansare i squaren, ropar en del dansare 'Up' för Perk Up 'O-Late' för Percolate.

anything Perk Up [C2]: Gör anything callet; 1/2 Split Circulate; Center Line Hinge, Circulate & Trade medan de andra (Concentric) Circulate två gånger. Slutar vanligen i Parallel Two-Faced Lines. Anything callet ersätter den första Circulate.

Se också anything Coordinate | Motivate | Percolate | Perk Up [C2].

CALLERLAB definition for Perk Up

Choreography för Perk Up

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/perkup.php?language=sweden&level=C2
13-June-2024 07:29:31
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL