Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Drop {direction} [C2]
   (Lee Kopman 1975)
C2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Diamond eller generaliserad Single 1/4 Tag där Centers är i en Mini-Wave.

Centers gör sin del av Extend the Tag medan de andra 1/4 mot den givna direction (relativt deras 4-dansare formation). Justera för att sluta i en 2 x 2.

 
före
Drop In
 efter
 
före
Drop Right
 efter

Notera: Drop Back betyder Drop U-Turn Back.

Det finns en potentiell tvetydighet som beror på om outsides vrider sig 1/4 före eller efter Centers Extend (lägg särskilt märke till och nedan):

Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
 
efter
fall 1
(Ends 1/4 In och sedan
Centers Extend & justerar)
 efter
fall 2
(Centers Extend & justerar
och sedan de ursprungliga Ends 1/4 In)

Jag föredrar fall 2 beroende på följande orsaker:

  • Det gör Drop till ett 4-dansare call i stället för ett 8-dansare call.
  • Det tillåter Drop direction att callas från vilken som helst Single 1/4 Tag.
  • Det är konsistent med skrivningen i CALLERLAB definitionerna.

Interlocked Drop direction [C2V]: Från Interlocked Diamonds. Alla utom Very Centers gör en normal Drop direction medan Very Centers Interlocked Extend (som en rörelse rygg mot rygg Slither och Extend).

Cross Drop direction [C4]: Centers Cross Extend i stället för Extend.

Varianter:

  • Center Six Drop direction;
  • Grand Drop direction.

CALLERLAB definition for Drop In/Out/Right/Left

Choreography för Drop direction

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/drop.php?language=sweden&level=C2
14-July-2024 20:02:33
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL