Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Drop {direction} [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Drop direction -- [C2]
   (Lee Kopman 1975)
C2:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formací Diamond nebo Generalized Single 1/4 Tag s Centers v Mini-Wave.

Centers udělají svoji část Extend the Tag. Ostatní se otočí o 1/4 daným směrem (direction) (relativně k vlastní formaci čtyř tanečníků). Všichni se zarovnají do 2 x 2.

 
před
Drop In
 po

 
před
Drop Right
 po

Poznámka: Drop Back znamená Drop U-Turn Back.

V některých případech může být nejednoznačná koncová formace v závislosti na tom, zda se outsides otočí o 1/4 předtím nebo potom, co centers udělají Extend. (na obrázku níže i všimněte tanečníků a ):

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Případ 1

(Ends 1/4 In poté
Centers Extend & zarovnání do 2 x 2)

po
Případ 2

(Centers Extend & zarovnání do 2 x 2
poté původní Ends 1/4 In)

My preferujeme případ 2 z následujících důvodů:

  • Figura Drop je tak pro čtyři tanečníky, a ne pro osm.
  • To umožňuje, aby byla callerována z formace Single 1/4 Tag.
  • Je to konzistentní s definicí od CALLERLAB

Interlocked Drop direction [C2V]: Z formace Interlocked Diamonds. Všichni kromě Very Centers udělají normální Drop direction, Very Centers Interlocked Extend.

Cross Drop direction [C4]: Centers udělají Cross Extend místo Extend.

Varianty:

  • Center Six Drop direction;
  • Grand Drop direction.

CALLERLAB definition for Drop In/Out/Right/Left

Choreography for Drop direction

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/drop.php?level=C2&language=czech
14-October-2019 11:46:36
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.