Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Generous / Stingy CONCEPT [C3B]
   (Ben Rubright)
C3B:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Stingy:
Gör {anything} callet, men ta bort en 1/4 turn från den första Arm Turn i callet.

Generous:
Gör {anything} callet, men lägg till en 1/4 turn till den första Arm Turn i callet.

När det gäller Stingy och Generous, är en Arm Turn begränsat till följande rörelser som de är definierade i {anything} callet:

 • Arm Turn.
 • Hinge från en Mini-Wave.
 • Trade från en Mini-Wave.
 • Cast Off från en Mini-Wave.
 • Star turn, när dansarna på motsatta sidor är i en Mini-Wave.

Kommentarer:
 • {anything} callet behöver inte börja med en Arm Turn; T.ex., på en Generous Square Chain Thru (från Facing Lines): gör en Right Pull By och 1/4 In; Left Arm Turn 3/4 (i stället för 1/2); Centers Right Arm Turn 1/2; Left Arm Turn 1/2; Step Thru. Slutar i en Trade By formation.
 • Stingy och Generous tillämpas på den första Arm Turn i callet, vilket inte nödvändighetsvis är den första arm turn som en dansare utför. Några dansare kanske aldrig utför en Arm Turn; andra kan utföra en Arm Turn efter att andra dansare tidigare gjort en annan Arm Turn. Efter att den första Arm Turn är slutförd, berörs inga andra följande Arm Turn av Stingy eller Generous.
 • Stingy och Generous är inte applicerbara på en Hinge, Trade eller Cast Off från ett Couple. Till exempel,

  C3A callet Hinge The Lock är en Hinge följt av en Lockit. En Generous Hinge The Lock kan göras från (åtminstone) två formationer: en Wave eller Tandem Couples.

  1. Från en Wave, är en Hinge en Arm Turn 1/4. Därför är från en Wave, en Generous Hinge The Lock en Arm Turn 1/2 följt av en Lockit.
  2. Från Tandem Couples,Hinge är en Partner Hinge (från ett Couple) och Generous är inte applicerbart. Emellertid är Centers del av Lockit en Arm Turn 1/4. Därför, från Tandem Couples, är en Generous Lock The Hinge en Partner Hinge följt av en Centers Arm Turn 1/2 medan Ends går upp 1/4, för att sluta i en Facing Diamond.
 • Om den första Arm Turn på ett call är oklar, kan callern lägga till extra ord för att ta bort oklarheten: dvs, Points work Stingy: all Strip the Diamond. Callern kan använda concept som Secondly, Thirdly, etc. för att explicit tala om på vilken del av callet Stingy eller Generous skall appliceras.
 • Stingy och Generous tillåter att call kan göras från oväntade formationer. Till exempel från Twin Diamonds: en Generous Sets In Motion.

Generous Dixie Style To A Wave:

 
   
före
 efter
Centers Right Pull By
 efter
Left Touch 1/2
(klart)
Stingy Spin The Top:

 
   
före
 efter
Arm Turn 1/4
 efter
Fan The Top
(klart)
Finally Stingy Spin The Top:

 
   
före
 efter
Arm Turn 1/2
 efter
Stingy Fan The Top
(klart)

Vad som inte är tillåtet

 • Generous Counter Rotate (från en Tidal Wave): Fastän de två centers gör 1/4 turn med varandra är callet inte definierat i termer av en Arm Turn eller Hinge.
 • Generous Swap The Wave (från en L-H Wave): Fastän man kan hävda att Centers del av callet är en Turn Thru (och därför en Arm Turn), bör användandet av Stingy och Generous undvikas, eftersom callet är en variant av Swap Around (ett call där man inte använder händerna). Vi anser att Swap The Wave från antingen en R-H eller en L-H Wave så gör de dansare som 'taggar' samma sak. Turn Thru används av dansarna bara för att det är bekvämt.
 • Generous Pass The Ocean (från Facing Couples:) Även om Belles del starkt känns som en Left Arm Turn 1/4 och oftast dansas på det sättet, så finns det inget i definitionen för Pass The Ocean som innehåller en Arm Turn.
 • När det gäller att kombinera Generous och Stingy (t.ex., Generous Stingy 1/4 Thru)... Det finns två fall att fundera över. Till exempel, en Generous Stingy 1/4 Thru:

  Fall 1.   Generous och Stingy tar ut varandra. En 1/4 dras bort från den första Hinge (för att göra det Stingy), sedan adderas den tillbaka (för att göra det Generous). En Stingy Arm Turn 1/4 är fortfarande en Arm Turn, även om den är 0/4.

  Fall 2.   En Stingy 1/4 Thru är en Left Arm Turn 3/4 (man tar bort den första Arm Turn 1/4, sedan applicerar man Generous på Left Arm Turn 1/2 så man får Left Arm Turn 3/4).

  Fall 2 försöktes för flera år sedan och mottogs inte alls bra av dansarna. Därför är för närvarande consensus att använda Fall 1: Stingy och Generous appliceras båda på den första delen och de tar ut varandra. Historiens moral: kombinera inte Stingy och Generous.

Yo-Yo Concept [C4]: Byt ut den första Arm Turn 1/2 på ett givet call mot en 3/4.

Fractal CONCEPT [C4] (Vic Ceder 1998): Byt ut varje Arm Turn 1/4 mot en Arm Turn 3/4 och vice versa.

Choreography för Generous / Stingy CONCEPT

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/generous.php?language=sweden&level=C3B
23-June-2024 01:12:10
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL