Definitions of Square Dance Calls and Concepts
"Z" Concept [C3B]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

"Z" Concept -- [C3B]
   (upphovsman okänd)
C3B:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Ett "Z" är en 2 x 2 som är offset en position (t.ex, den formation som fås från en Mini-Wave Box efter 1/2 Press Ahead). Arbeta i denna Offset 2 x 2 och behåll 'footprints'.

"Z" Walk & Dodge:

 
före
"Z" Walk & Dodge
 efter

 
före
"Z" Walk & Dodge
 efter

"Z" Counter Rotate 1/4:

 
före
"Z" Counter Rotate 1/4
 efter

 
före
"Z" Counter Rotate 1/4
 efter

Kommentarer:

  • Alla "Z" call måste sluta på 'footprints'. Shape-changing call är inte tillåtna.
  • Var försiktig; ibland är det mycket svårt att se ett "Z". Det är alltid någon direkt sida vid sida med någon annan, eller direkt framför eller bakom någon annan. Detta är 'brytpunkten' på ditt "Z". Sträck dig framåt (åt sidan) eller bakåt (åt sidan) om nödvändigt för att ta kontakt med din partner i ditt "Z", men rör dig inte fysiskt från din position. Att behålla en precis positionering är avgörande!

Se också Diagonal Box [C3B], vilket är en 2 x 2 offset två positioner.

Choreography för "Z" Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/z.php?language=sweden&level=C3B
17-October-2019 00:23:45
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.