Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

"Z" Concept [C3B]
   (upphovsman okänd)
C3B:     

Språk:
  
  
  
  
  
   edit def

A "Z" is a 2 x 2 that is offset by one position (e.g., the formation obtained from a Mini-Wave Box after 1/2 Press Ahead). Work in the Offset 2 x 2 and maintain the footprints. EN: 10
Ett "Z" är en 2 x 2 som är offset en position (t.ex, den formation som fås från en Mini-Wave Box efter 1/2 Press Ahead). Arbeta i denna Offset 2 x 2 och behåll 'footprints'. SE: 10

"Z" Walk & Dodge:

 
före
"Z" Walk & Dodge
 efter
 
före
"Z" Walk & Dodge
 efter

"Z" Counter Rotate 1/4:

 
före
"Z" Counter Rotate 1/4
 efter
 
före
"Z" Counter Rotate 1/4
 efter

Kommentarer:
  • All "Z" calls must end on footprints. Shape-changing calls are not allowed. EN: 20
    Alla "Z" call måste sluta på 'footprints'. Shape-changing call är inte tillåtna. SE: 20
  • Be careful; sometimes seeing a "Z" is very difficult. There is always someone directly side-by-side someone else, or directly in front of or behind someone else. This is the 'bending' point of your "Z". Reach forward (to the side) or behind (to the side) if necessary to touch your partner in the "Z", but do not physically move from your spot. Maintaining precise positioning is crucial! EN: 30
    Var försiktig; ibland är det mycket svårt att se ett "Z". Det är alltid någon direkt sida vid sida med någon annan, eller direkt framför eller bakom någon annan. Detta är 'brytpunkten' på ditt "Z". Sträck dig framåt (åt sidan) eller bakåt (åt sidan) om nödvändigt för att ta kontakt med din partner i ditt "Z", men rör dig inte fysiskt från din position. Att behålla en precis positionering är avgörande! SE: 30

Se också Diagonal Box [C3B],

which is a 2 x 2 that is offset by two positions. EN: 40
vilket är en 2 x 2 offset två positioner. SE: 40

Choreography för "Z" Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/z.php?language=sweden&level=C3B&action=edit
28-May-2024 07:03:16
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL