Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

With Confidence [C3B]
   (Lee Kopman 1982)
C3B:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Parallel Lines där Ends är i Tandem eller från andra tillämpliga formationer.

Centers Hinge och Very Centers Hinge medan Ends 1/2 Circulate; de som är ett Couple stiger framåt för att bli Leaders i Parallel Two-Faced Lines medan de andra har Centers U-Turn Back (genom att vända sig bort från varandra) och gör sin del av en Couples Hinge.

Slutar i Parallel Two-Faced Lines.

   
före
With Confidence
 efter
Centers Hinge och
Very Centers Hinge
medan Ends 1/2 Circulate
 efter
Couple stiger framåt
medan de andra gör en
Centers U-Turn Back
& Couples Hinge
(klart)

Kommentarer:
  • With Confidence används vanligen som ett suffix till föregående call.
  • Dansare som möts i en Mini-Wave blir ibland förvirrade hur de skall orientera sin slutformation. Därför, är det viktigt att dansarna som möts som ett Couple bara stiger framåt (för att bli Leaders i Parallel Two-Faced Lines) och står stilla och på så sätt visa positionen för de andra dansarna.

Varianter:

  • With Confidence But Hold The Wave
  • With Confidence But Hold The Two-Faced Line
  • Centers start a With Confidence (Från en Galaxy)
  • Ends start a With Confidence (Från Twin Diamonds)

Short Cycle [C4] (Lee Kopman 1982): Från en Wave. Som en rörelse, Centers U-Turn Back genom att vrida sig bort från Center på sin Wave; Couples Hinge. Slutar i Two-Faced Line.

Short Cycle:

 
   
före
Short Cycle
 efter
Centers U-Turn Back
(genom att vrida sig bort från Center)
 efter
Couples Hinge
(klart)

Choreography för With Confidence

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/withconfidence.php?language=sweden&level=C3B
19-July-2024 19:57:39
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL