Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Split Swap (Around) [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Split Swap (Around) -- [C2]
   ("Skinny" Hall 1968)
C2:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från Facing Couples eller T-Bone 2 x 2 där alla är en Trailer.

Split Swap:
Som en rörelse, Belles Box Circulate & 1/4 Right medan Beaus 1/4 Right & Box Circulate.

Reverse Split Swap:
Som en rörelse, Beaus Box Circulate & 1/4 Left medan Belles 1/4 Left & Box Circulate.

Facing Couples slutar i Couples rygg mot rygg.

 
före
Split Swap
 efter

 
före
Reverse Split Swap
 efter

Kommentarer:

  • Split Swap kan visualiseras som en Lead Right medan man gör en Half Sashay. Tänk att du rör dig motsols en position medan du vrider dig 1/4 åt höger.
  • Definitionen ovan är omsorgsfullt formulerad (dvs, som en rörelse) så att alla kan göra Roll. Andra böcker kan ha en definition där inte alla kan göra Roll.
  • Split Swap är också känt som Split Swap Around.

Alternativa definitioner:

Split Swap:
Som en rörelse, Belles Walk medan Beaus Dodge; alla 1/4 Right.

Reverse Split Swap:
Som en rörelse, Beaus Walk medan Belles Dodge; alla 1/4 Left.

Shake & Rattle [C3B] (Lee Kopman 1978): Från vilken som helst 2 x 2. Leaders Shakedown medan Trailers Reverse Split Swap. Slutar i en 2 x 2.

 
före
Shake & Rattle
 efter

 
före
Shake & Rattle
 efter

CALLERLAB definition for Split Swap Around

Choreography för Split Swap (Around)

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/splitswap.php?language=sweden
24-October-2019 00:24:57
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.