Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Shake & Rattle [C3B]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Shake & Rattle -- [C3B]
   (Lee Kopman 1978)
C3B:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från en 2 x 2.

Leaders gör sin del av en Shakedown medan Trailers gör sin del av en Reverse Split Swap.

Slutar i en 2 x 2.

 
före
Shake & Rattle
 efter

 
före
Shake & Rattle
 efter

Kommentarer:

  • Shake & Rattle flyttar varje dansare en position medsols i sin 2 x 2 och byter den handfattning de har mot Center på denna 2 x 2.
  • Alla dansarna göra Roll.

Shakedown [C1] (Lee Kopman 1976): Från Back-to-Back Couples eller tillämpliga T-Bone 2 x 2 (där alla är Leaders). Som en rörelse, Belles 1/4 Right & Run medan Beaus Run & 1/4 Right (Roll). Slutar i Facing Couples.

Reverse Split Swap [C2] ("Skinny" Hall 1968): Från Facing Couples. Som en rörelse, Beaus Circulate & 1/4 Left medan Belles 1/4 Left & Circulate. Slutar i Couples rygg mot rygg.

Single Shake & Rattle [C3BV]: Från Tandem dansare, Facing dansare eller dansare rygg mot rygg. Leaders Single Shakedown (Right Roll To A Wave and Roll) medan Trailers Single Reverse Split Swap (Touch och 1/4 Out).

 
före
Single Shake & Rattle
 efter

Choreography för Shake & Rattle

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/shakeandrattle.php?language=sweden&level=C3B
19-October-2019 22:09:46
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.