Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Remake [A2]
   (Vince Di Caudo 1972)
A2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från tillämpliga 3- eller 4-dansare formationer. Formationen måste ha några dansare i en R-H Mini-Wave. Till exempel, en R-H Mini-Wave Box eller en Facing Diamond där Centers är i en R-H Mini-Wave.

 1. De som kan Right Arm Turn 1/4;
 2. de som möts och kan Left Arm Turn 1/2;
 3. de som möts och kan Right Arm Turn 3/4.

Slutar vanligen i samma formation som startformationen.

Remake är ett 3-delars call.

Från en R-H Box:

 
     
före
Remake
 efter
Right Arm Turn 1/4
 efter
(Centers)
Left Arm Turn 1/2
 efter
Right Arm Turn 3/4
(klart)
Från en Facing Diamond:

 
     
före
Remake
 efter
(Centers)
Right Arm Turn 1/4
 efter
Left Arm Turn 1/2
 efter
(Centers)
Right Arm Turn 3/4
(klart)
Från en Triangle:

 
     
före
Remake
 efter
(de som kan)
Right Arm Turn 1/4
 efter
(de som kan)
Left Arm Turn 1/2
 efter
(de som kan)
Right Arm Turn 3/4
(klart)

Kommentarer:
 • Från en 8-dansare formation (t.ex, R-H Columns, R-H Facing Point-to-Point Diamonds), arbeta i varje grupp om 4. Om callern vill att båda grupperna skall arbeta tillsammans, så säger han/hon det (t.ex, Grand Remake eller historiskt från Columns, Remake The Column).
 • Remake kan inte göras från Facing Dancers. De som börjar callet måste vara i en R-H Mini-Wave.
 • Remake är samma som 1/4 Thru följt av Right Arm Turn 3/4.
 • Remake börjar alltid med höger hand.
  • Historiskt har många caller använt Remake som ett R-H call.
  • Tills helt nyligen emellertid, så föreskrev CALLERLAB att "Remake är ett R-H Call utom när en formation nämns, som i Remake The Box | Wave | Column | Diamond", i vilket fall det är ett Any Hand call. Detta orsakade stor förvirring på många ställen i squaredansvärlden, och 2002, antog CALLERLAB den här definitionen som hade föreslagits av Vic.
  • Ordet "Left" måste föregå "Remake" för callet som börjar med vänster hand.
  • Namnet på formationen kan läggas till på slutet av callet som en hjälp till dansarna, men att göra så är valfritt precis som att "Checkmate" och "Checkmate the Column" är samma call.
 • Remake är ett 4-dansare call, precis som 1/4 Thru och 3/4 Thru. Från R-H Columns, görs Remake i varje box om 4, medan Grand Remake görs med alla 8 dansarna.
 • Börja med höger hand och alternera sedan hand, Arm Turn 1/4, 1/2 och 3/4. Tänk "1-2-3".
 • Historiskt, har caller callat Remake och angett en formation. I detta fall var Remake ofta en Any Hand rörelse. (T.ex, Remake The Box | Wave | Column | Diamond). Detta var kanske hjälpsamt för dansarna för att avgöra i vilken formation de skulle arbeta. I detta fall av Remake The Column, indikerade det att Grand-versionen av callet skulle göras. Å andra sidan var denna terminologi också förvirrande. Om en caller sade Remake The Wave, ville han/hon egentligen att du skulle arbeta i din Box! Remake The Wave är meningslöst eftersom en Wave (en 4-dansare formation) inte är en formation från vilken man kan göra Remake.
 • Historiskt, har caller också callat Remake som Remake The Setup. Denna sorts Remake har alltid börjat med höger hand. Vårt råd till caller idag är att bara calla Remake. Lägg inte till en formation och lägg inte till orden "The Setup". Och när du vill att callet skall börja med vänster hand, säg Left Remake. När du vill att fler än 4 dansare skall arbeta tillsammans, säg Grand Remake.
 • Remake The Thar [A2] är ett separat call och börjar med att alla gör en Any Hand Arm Turn 1/4. Troligen är det där som CALLERLAB fick ide'n att om en formation namnges, så blir Remake ett Any Hand call.

Grand Remake [A2]: Från tillämpliga formationer som består av fler än 4 dansare. De som kan Right Arm Turn 1/4; de som möts och kan Left Arm Turn 1/2; de som möts och kan Right Arm Turn 3/4.

före
Center 6 Grand Remake
 
   
efter
Right Arm Turn 1/4
 efter
Left Arm Turn 1/2
 efter
Right Arm Turn 3/4
(klart)
före
Grand Remake
 
   
efter
Right Arm Turn 1/4
 efter
Left Arm Turn 1/2
 efter
Right Arm Turn 3/4
(klart)

Any Hand Remake [A2]: Från tillämpliga 4-dansare formationer. De som kan Arm Turn 1/4; de som möts Arm Turn 1/2 eller Partner Trade; de som möts Arm Turn 3/4 eller 'push' Cast Off 3/4. Any Hand Concept tillåter att call som alltid börjar med höger hand, kan göras från formationer där en del dansare har höger hand och en del vänster hand.

Any Hand Remake:

 
     
före
Any Hand Remake
 efter
Arm Turn 1/4
 efter
Centers Trade
 efter
'push' Cast Off 3/4
(klart)

1/4 (or 3/4) Thru [A1] (Dick Bayer och Holman Hudspeth 1969): Från en R-H Mini-Wave Box, en R-H Facing Diamond (Centers håller höger hand, Ends med vänster hand), eller andra tillämpliga formationer. De som kan Right Arm Turn 1/4 (eller 3/4); de som kan Left Arm Turn 1/2. Slutar i en Wave.

Remake The Thar [A2] (Oscar Hilding 1971): Från en Thar. Arm Turn 1/4 (till en Alamo Ring); byt hand, Arm Turn 1/2; byt hand, Arm Turn 3/4. Slutar i en Thar.

Swing The Fractions [C1] (Lester Keddy): Från Parallel Waves, Facing Diamonds, Thar, Alamo Ring, eller andra tillämpliga formationer. De som kan Right Arm Turn 1/4; de som kan Left Arm Turn 1/2; de som kan Right Arm Turn 3/4; de som kan Left Arm Turn 1/2; de som kan Right Arm Turn 1/4. Swing The Fractions är ett 5-delars call.

CALLERLAB definition for Remake
CALLERLAB definition for Grand Remake

Choreography för Remake

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/remake.php?language=sweden
19-April-2024 08:41:03
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL