Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Remake [A2]
   (Vince Di Caudo 1972)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z vhodných formací tří nebo čtyř tanečníků. Formace musí mít některé tanečníky v R-H Mini-Wave - například R-H Mini-Wave Box nebo Facing Diamond s Centers v R-H Mini-Wave.

 1. Kod může Right Arm Turn 1/4;
 2. ti, kdo se potkají a mohou, Left Arm Turn 1/2;
 3. ti, kdo se potkají a mohou, Right Arm Turn 3/4.

Obvykle končí ve stejné formaci, ze které se začíná.

Figura Remake má tři části.

Z R-H Box:

 
     
před
Remake
 po
Right Arm Turn 1/4
 po
(Centers)
Left Arm Turn 1/2
 po
Right Arm Turn 3/4
(hotovo)
Z Facing Diamond:

 
     
před
Remake
 po
(Centers)
Right Arm Turn 1/4
 po
Left Arm Turn 1/2
 po
(Centers)
Right Arm Turn 3/4
(hotovo)
Z Triangle:

 
     
před
Remake
 po
(kdo může)
Right Arm Turn 1/4
 po
(kdo může)
Left Arm Turn 1/2
 po
(kdo může)
Right Arm Turn 3/4
(hotovo)

Poznámky:
 • Z formace osmi tanečníků (např. R-H Columns, R-H Facing Point-to-Point Diamonds) pracujte ve své formaci čtyř. Pokud caller chce, aby obě skupiny pracovali spolu, tak to musí říct (např. Grand Remake nebo, historicky (z formace Columns), Remake The Column).
 • Remake nemůže být proveden z formace Facing Dancers. Ti, co figuru začínají, musí být v R-H Mini-Wave.
 • Remake je totéž co 1/4 Thru následované Right Arm Turn 3/4.
 • Remake vždy začíná za pravou ruku.
  • Historicky hodně callerů používají Remake jako pravorukou figuru.
  • V nedávné historii CALLERLAB přímo deklaroval, že "Remake je pravoruká figura kromě případu, kdy je řečeno jméno formace, jako Remake The Box | Wave | Column | Diamond". V takovém případě se jedná o Any Hand figuru. To způsobilo katastrofu v mnoha tanečních halách a v roce 2002 CALLERLAB převzal tuto definici, kterou Vic pomáhal navrhovat.
  • Slovo "Left" musí být řečeno před "Remake", pak figura začíná za levou ruku.
  • Jméno formace může být přidáno na konec jména figury jako pomoc tanečníkům, ovšem je to pouze volitelná možnost, stejně jako "Checkmate" a "Checkmate the Column" jsou ty samé povely.
 • Remake je figura pro čtyři lidi, stejně jako 1/4 Thru a 3/4 Thru. Z formace R-H Columns, se Remake provádí v každém boxu čtyř, zatímco Grand Remake je figura pro osm lidí.
 • Začnete za pravou ruku a pak ruce střídejte, Arm Turn 1/4, 1/2, a 3/4. Říkejte si "1-2-3".
 • Historicky calleři přidávali k Remake i jméno formace. V takovém případě byla Remake často Any Hand figura. (Příklad: Remake The Box | Wave | Column | Diamond). Možná to bylo pro tanečníky snadnější, protože si uvědomili, ve které formaci měli pracovat. Název Remake The Column indikoval Grand verzi figury. Na druhou stranu bylo toto názvosloví matoucí, protože když caller řekl Remake The Wave, ve skutečnosti chtěl, aby tanečníci pracovali v boxu! Jméno Remake The Wave nedává smysl, protože vlna není formace, ze které může být figura Remake provedena.
 • Historicky také calleři používali Remake jako Remake The Setup. Tato verze Remake vždy začínala za pravou ruku. Naše rada callerům je dnes používat pouze Remake. Nepřidávejte jméno formace, ani nepoužívejte slova "The Setup". Pokud chcete, aby figura začala za levou ruku, řekněte Left Remake. Pokud chcete, aby spolu pracovalo více než čtyři tanečníci, řekněte Grand Remake.
 • Remake The Thar [A2] je samostatná figura, která začíná tím, že všichni udělají Any Hand Arm Turn 1/4. Je pravděpodobné, že zde dostal CALLERLAB nápad, že když je pojmenována formace, stane se Remake Any Hand figurou.

Grand Remake [A2]: Vhodné formace z více než čtyř tanečníků. Kod může Right Arm Turn 1/4; ti, kdo se potkali a mohou Left Arm Turn 1/2; ti, kdo se potkali a mohou Right Arm Turn 3/4.

před
Center 6 Grand Remake
 
   
po
Right Arm Turn 1/4
 po
Left Arm Turn 1/2
 po
Right Arm Turn 3/4
(hotovo)
před
Grand Remake
 
   
po
Right Arm Turn 1/4
 po
Left Arm Turn 1/2
 po
Right Arm Turn 3/4
(hotovo)

Any Hand Remake [A2]: Z vhodné formace čtyř tanečníků. Kdo může Arm Turn 1/4; ti, kdo se potkají, Arm Turn 1/2 nebo Partner Trade; ti, kdo se potkají, Arm Turn 3/4 nebo 'push' Cast Off 3/4. Any Hand concept umožňuje provádět figury, které vždy začínají za pravou ruku, také z formací, ve kterých jsou někteří tanečníci v pravé a někteří v levé minivlně.

Any Hand Remake:

 
     
před
Any Hand Remake
 po
Arm Turn 1/4
 po
Centers Trade
 po
'push' Cast Off 3/4
(hotovo)

1/4 (or 3/4) Thru [A1] (Dick Bayer a Holman Hudspeth 1969): Z formace Right-hand Mini-Wave Box nebo Right-hand Facing Diamond (Centers se drží za pravou ruku, koncoví levým ramenem dovnitř), nebo dalších vhodných formací. Kdo může Right Arm Turn 1/4 (nebo 3/4); ti, kdo se potkají a mohou, Left Arm Turn 1/2. Končí ve vlně (Wave).

Remake The Thar [A2] (Oscar Hilding 1971): Z formace Thar. Arm Turn 1/4 (do formace Alamo Ring); za druhou ruku Arm Turn 1/2; za další ruku Arm Turn 3/4. Končí v Thar.

Swing The Fractions [C1] (Lester Keddy): Z formace Parallel Waves, Facing Diamonds, Thar, Alamo Ring a dalších vhodných formací. Kdo může Right Arm Turn 1/4; kdo může Left Arm Turn 1/2; kdo může Right Arm Turn 3/4; kdo může Left Arm Turn 1/2; kdo může Right Arm Turn 1/4. Swing The Fractions má pět částí.

CALLERLAB definition for Remake
CALLERLAB definition for Grand Remake

Choreography for Remake

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/remake.php?level=master&language=czech
12-June-2024 12:09:15
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL