Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Interlocked Rally [C3B]
   (upphovsman okänd)
C3B:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en generaliserad 1/4 Line eller andra tillämpliga formationer.

Outsides Rally medan Centers Step And Cross Fold (Interlocked Little) och Peel & Trail.

En generaliserad 1/4 Line slutar i en Tidal Line. Detta är ett 2-delars call för Centers.

   
före
Interlocked Rally
 efter
Centers Step And Cross Fold
medan Ends 1/4 Right & Counter Rotate 1/4
(efter Interlocked Little)
 efter
Centers Peel & Trail
medan Ends Inward (Right) Roll To A Wave
(klart)

Kommentarer:
  • Interlocked Scoot & Rally [C3B] gör Outsides 1/4 mot handfattningen såvida inget annat sägs.
  • Historiskt, har caller callat Interlocked Rally från Twin Diamonds, i vilket fall Outsides förväntades 'go As You Are' (dvs, uteslut 1/4 Right). Denna användning ses typiskt med ogillande idag. Det är vår åsikt att callern explicit skall säga något som 'Outsides go As You Are' eller 'Centers Start A' så att Outsides inte börjar med en 1/4 Right.

Interlocked Rally But anything [C3B]: Centers Replace the Peel & Trail med anything callet.

Se också Rally [C3A].

Choreography för Interlocked Rally

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/interlockedrally.php?language=sweden&level=C3B
18-June-2024 01:09:38
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL