Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Flip Your Lid [C3B]
   (Ron Schneider 1978)
C3B:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en 1/4 Tag.

Det finns fyra olika saker att göra i Flip Your Lid:

 
End på Center Wave:
Scoot Back med passande outside dansare;

Very Center:
Gör din del av Centers Run & Circle 1/4 (var noga med att inte göra en Scoot Back);

Outside Belle (om R-H 1/4 Tag) eller Outside Beau (om L-H 1/4 Tag):
Gör din del av Scoot Back & Circle 1/4 (för att sluta tittande in).

De andra Outside Dansarna:
Press Ahead, Trade (med opposite dansaren), & Spread.

Slutar i en 1/4 Tag.

   
före
Flip Your Lid
 på väg efter

Danstips:

  • End på Center Wave kan ge dansaren bredvid i Center en lätt dragning (som du kan göra i en Recycle eller Flip Back) för att få dem att röra sig åt rätt håll.
  • Outside dansarna som gör Press Ahead, Trade & Spread bör peka på varandra i början av callet.

anything & Circle (fraction) [C2]: Från tillämpliga formationer. Alla eller Center 4 gör anything callet. Outside 6 går upp en position som i Swing & Circle 1/4. Riktningen dessa Outside 6 går (medsols eller motsols) beror på ansiktsriktningen på den dansare som blir End på Center 4 efter anything callet. Efter att ha avslutat & Circle 1/4, justerar Outside 4 det som är nödvändigt för att bli Couples som tittar in. Repetera hela rörelsen (inklusive anything callet) för varje 1/4 (t.ex, om fraction är 3/4, gör hela rörelsen 3 gånger). Om ingen fraction ges, gör hela rörelsen 4 gånger.

Choreography för Flip Your Lid

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/flipyourlid.php?language=sweden&level=C3B
26-May-2024 08:07:14
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL