Definitions of Square Dance Calls and Concepts
{anything} & Circle ({fraction}) [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

anything & Circle (fraction) -- [C2]
   (upphovsman okänd)
C2:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från tillämpliga formationer.

Alla eller Center 4 gör anything callet. Outside 6 går upp en position som i Swing & Circle 1/4.

Rörelseriktningen för Outside 6 (medsols eller motsols) beror på ansiktsriktningen på de dansare som blir Ends på Center 4 efter anything callet. Efter att ha avslutat & Circle 1/4, justerar Outside 4 om nödvändigt för att bilda Couples som tittar in. Upprepa alltihop (inklusive anything callet) för varje 1/4 (t.ex, om fraction är 3/4, gör det hela 3 gånger). Om ingen fraction ges, gör det hela 4 gånger.

   
före
All 8 Recycle & Circle 1/4
 efter
All 8 Recycle
 efter
Outside 6 går upp
(klart)

       
före
Switch & Circle 1/2
 efter
Center 4 Switch
 efter
Outside 6 går upp
 efter
Center 4 Switch
 efter
Outside 6 går upp
(klart)

Kommentarer:

  • Swing & Circle fraction [C1] är samma som Swing-Slip & Circle fraction.
  • Slutformationen för Center 4 kan vara en Line, en Diamond eller vilken som helst tillämplig 4-dansare formation. Till exempel, från en 1/4 Diamond formation (en Diamond mellan In-facing Couples) kan callern  calla en Diamond Circulate & Circle 1/4.
  • Rörelseriktningen för Outsides kan ändras för varje 1/4 fraction av callet. Till exempel, från en R-H 1/4 Tag: Mix & Circle 1/2 blir en Centers Mix (som slutar i en L-H Wave); Outside 6 rör sig motsols en position; Centers Mix (slutar i en R-H Wave); Outside 6 rör sig medsols en position. Eftersom denna användning av & Circle fraction är klumpig att dansa, använder caller det vanligen bara som en tillfällig gimmick.
  • Eftersom anything callet kan antingen göras av alla 8 dansarna eller av bara Center 4 dansarna, bör callern explicit säga vilka som skall göra anything callet. Till exempel, vid en U-Turn Back & Circle 1/4 gör alla U-Turn Back eller bara Center 4? Kanske anything & Circle fraction skulle definieras som Center 4 gör anything callet såvida inte anything callet kräver interaktion med Outsides?

JÄMFÖR FÖLJANDE:

  • Mix & Circle 1/2:
    Centers Mix; Outside 6 går upp; Centers Mix; Outside 6 går upp.
  • Mix & Circle 1/4 & Circle 1/4:
    Centers Mix; Outside 6 går upp; Outside 6 går upp.

Mix & Circle 1/2:
 

       
före
Mix & Circle 1/2
 efter
Centers Mix
 efter
Outside 6 går upp
 efter
Centers Mix
 efter
Outside 6 går upp
(klart)

Mix & Circle 1/4 & Circle 1/4:
 

     
före
Mix & Circle 1/4 & Circle 1/4
 efter
Centers Mix
 efter
Outside 6 går upp
 efter
Outside 6 går upp
(klart)

Se också Swing & Circle [C1].

CALLERLAB definition for (Anything) and Circle (1/4, 1/2, 3/4, Full)

Choreography för anything & Circle (fraction)

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/anythingandcircle.php?language=sweden
22-October-2019 01:09:15
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.