Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Bingo [C3B]
   (Lee Kopman)
C3B:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Mini-Wave Box eller andra tillämpliga 2 x 2 formationer.

Trailers Any Shoulder Wheel Thru medan Leaders 3/4 Out.

En Mini-Wave Box slutar i en Mini-Wave Box.

Kommentarer:
  • En 3/4 Out är en 1/4 Out & Roll & Roll.
  • Från en L-H Mini-Wave Box: Om du är en Trailer, förvissa dig om att passera med Vänster axel.
  • Trailers klappar ofta i händerna som i en Wheel Thru [A1].
  • Några dansare fuskar Leaders del genom att göra en 1/4 In. Detta kan ställa till problem för dig om callern lägger till en Roll, callar 1/2 Bingo eller använder ett Concept som 1/4 Stable eller 1/2 Stable.

Från en Mini-Wave Box:

 
   
före
Bingo
 efter
1/2
 efter
Från en T-Bone Box:

 
 
före
Bingo
 efter

Varianter:

Choreography för Bingo

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/bingo.php?language=sweden&level=C3B
23-June-2024 00:31:32
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL