Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Split Swap (Around) [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Split Swap (Around) -- [C2]
   ("Skinny" Hall 1968)
C2:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formací Facing Couples a T-Bone 2 x 2, ve kterých jsou všichni Trailer.

Split Swap:
Jako jeden pohyb Belles Box Circulate & 1/4 Right, Beaus 1/4 Right & Box Circulate.

Reverse Split Swap:
Jako jeden pohyb Beaus Box Circulate & 1/4 Left, Belles 1/4 Left & Box Circulate.

Provedení z formace Facing Couples končí v Back-to-Back Couples.

 
před
Split Swap
 po

 
před
Reverse Split Swap
 po

Poznámky:

  • Split Swap je možno si vizualizovat jako Lead Right se současným Half Sashay. Představte si to jako pohyb proti směru hodinových ručiček o jednu pozici, se současným otočením o 1/4 doprava.
  • Výše zmíněná definice opatrně říká jako jeden pohyb, takže všichni mohou dělat Roll. Jiné materiály mohou obsahovat definice, po kterých to nemusí být pro všechny možné.
  • Split Swap je také známo jako Split Swap Around.

Alternativní definice:

Split Swap:
Jako jeden pohyb Belles Walk a Beaus Dodge; všichni 1/4 Right.

Reverse Split Swap:
Jako jeden pohyb Beaus Walk a Belles Dodge; všichni 1/4 Left.

Shake & Rattle [C3B] (Lee Kopman 1978): Z libovolných formací 2 x 2. Leaders Shakedown, Trailers Reverse Split Swap. Končí v 2 x 2.

 
před
Shake & Rattle
 po

 
před
Shake & Rattle
 po

CALLERLAB definition for Split Swap Around

Choreography for Split Swap (Around)

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/splitswap.php?language=czech
15-October-2019 04:21:26
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.