Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Solid CONCEPT [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Solid CONCEPT -- [C2]
   (autor neznámý)
C2:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Označení tanečníci nebo tanečníci v označené formaci pracují jako jedna jednotka (podobně jako As Couples nebo Tandem) a spolu s ostatními provedou danou figuru.

 
před
Inside Triangle work Solid:
All Cross Roll To A Wave
  po

 
před
Solid-of-4 1/4 In
  po

Poznámky:

  • Solid CONCEPT je také známý jako As A Unit CONCEPT.
  • Tanečníci v Solid formaci musí koukat stejným směrem.
  • Tanečníci v Solid jednotce udržují svou relativní vzdálenost od ostatních tanečníků během celé figury.
  • Nechte žádného cizího tanečníka, aby vešel do vaší Solid jednotky.

CALLERLAB definition for Solid Concept

Choreography for Solid CONCEPT

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/solid.php?language=czech&level=C2
22-October-2019 13:34:16
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.