Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Solid CONCEPT [C2]
   (upphovsman okänd)
C2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

De utpekade dansarna eller dansarna i en utpekad formation arbetar som en enhet (liknande As Couples eller Tandem) för att utföra det givna callet.

 
före
Inside Triangle work Solid:
All Cross Roll To A Wave
  efter
 
före
Solid-of-4 1/4 In
  efter

Kommentarer:
  • Solid CONCEPT är också känt som As A Unit CONCEPT.
  • Dansare i Solid enheten måste alla titta åt samma håll.
  • Dansare i Solid enheten behåller sitt relativa avstånd till de andra dansarna i enheten under hela tiden som callet utförs.
  • Tillåt inte någon dansare att komma emellan dig och de andra dansarna i din Solid enhet när ni utför callet.

CALLERLAB definition for Solid Concept

Choreography för Solid CONCEPT

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/solid.php?level=C2&language=sweden
15-July-2024 14:10:51
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL