Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Shazam [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Shazam -- [C2]
   (Deuce Williams 1974)
C2:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace Mini-Wave (nebo Facing Dancers).

  1. Arm Turn 1/4;
  2. U-Turn Back.

Končí v Mini-Wave za druhou ruku.

Shazam má dvě části.

   
před
Shazam
 po
Arm Turn 1/4
 po
U-Turn Back
(hotovo)

Poznámky:

  • U-Turn Back se dělá směrem k partnerovi (tzn. Roll 2x)
  • Shazam mohou také udělat tanečníci koukající na sebe: Touch; Arm Turn 1/4; U-Turn Back. Nicméně tato varianta se dnes používá velmi zřídka.
  • Shazam je definováno pomocí Arm Turn 1/4, nikoliv Hinge. Proto nelze callerovat Shazam z formace Couple.
  • Shazam je 'Any Hand' figura, může začínat jak za pravou, tak za levou ruku. Před mnoha leta si ale několik callerů myslelo, že se jedná pouze o pravorukou figuru.

anything Like A Shazam [C2V]: Proveďte figuru anything; pak U-Turn Back. Poslední část figury anything je obvykle Arm Turn.

   
před
Follow Thru Like A Shazam
 po
Follow Thru
 po
U-Turn Back
(hotovo)

CALLERLAB definition for Shazam

Choreography for Shazam

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/shazam.php?language=czech&level=C2
22-October-2019 13:25:04
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.