Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Echo CONCEPT [C3B]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Echo CONCEPT -- [C3B]
   (Geo Jedlicka)
C3B:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

 1. Proveďte {any CONCEPT} {anything}; pak
 2. proveďte {anything}.

Echo As Couples 1/2 Tag:
 

   
před
 po
As Couples 1/2 Tag
 po
1/2 Tag
(hotovo)

Echo Tandem Hinge:
 

   
před
 po
Tandem Hinge
 po
Hinge
(hotovo)

Echo 6 By 2 Acey Deucey:
 

   
před
 po
6 By 2 Acey Deucey
 po
Acey Deucey
(hotovo)

Echo Tandem Twosome Cast Off 3/4:
 

   
před
 po
Tandem Twosome Cast Off 3/4
 po
Cast Off 3/4
(hotovo)

Poznámky:

 • Proveďe celý povel bez slova Echo; pak proveďe celý povel bez slova Echo a bez prvního CONCEPT.
  • Například Echo Cross Concentric Spin The Top znamená Cross Concentric Spin The Top následované Spin The Top (vynechán byl koncept Cross Concentric, nikoliv slovo Cross).
 • Buďte opatrní a odstraňte pouze první koncept. Například z získané z L-H Columns povelem Split Phantom Column Circulate Twice. Z takto vzniklé formace uvažujte Echo Split Phantom Waves Tandem Spin The Top. Povel znamená Split Phantom Waves Tandem Spin The Top, následované Tandem Spin The Top.
 • Echo koncept je velmi složitý, pokud se používá s koncepty ovlivňující jen určité části figur.

  VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU (z formace R-H Columns):

  • Echo Tandem 1/4 Thru:
   1.  Tandem 1/4 Thru;
   2.  1/4 Thru.
  • Echo Initially Tandem 1/4 Thru:
   1.  Initially Tandem 1/4 Thru;
   2.  1/4 Thru.
   Ano, výše uvedený příklad může být matoucí a může záviset na tom, jakým způsobem caller kombinaci řekne. Můžete chtít odstranit pouze Initially, ale protože Initially je spojeno s dalším konceptem, věříme, že je třeba odstranit jak Initially, tak návazný koncept. Je to podobné k výše zmíněné situaci s Echo Cross Concentric.
  • Initially Echo Tandem 1/4 Thru:
   1.  Echo Tandem Right Arm Turn 1/4 (Tandem Right Arm Turn 1/4, pak Right Arm Turn 1/4)
   2.  (Centers) Left Arm Turn 1/2.

Doporučení pro callery: na C3B nepoužívejte Echo s koncepty, které pracují s částmi figur. Občasné použití je možné na C4.


Na C4 jsou používána další rozšíření Echo:

 • Double Echo Concept1 Concept2 {anything} [C4]:

  • Udělejte následující:
   1.  Concept1 Concept2 {anything};
   2.  Concept2 {anything};
   3.  {anything}.
  • Například z formace R-H Columns poté, co všichni udělají Squeeze: Double Echo Split Phantom Columns Tandem Scoot Back: Split Phantom Columns Tandem Scoot Back; Tandem Scoot Back; Scoot Back.
 • Triple Echo Concept1 Concept2 Concept3 {anything} [C4]:

  • Udělejte následující:
   1.  Concept1 Concept2 Concept3 {anything};
   2.  Concept2 Concept3 {anything};
   3.  Concept3 {anything};
   4.  {anything}.
 • Quadruple Echo Concept1 Concept2 Concept3 Concept4 {anything} [C4]:

  • Udělejte následující:
   1.  Concept1 Concept2 Concept3 Concept4 {anything};
   2.  Concept2 Concept3 Concept4 {anything};
   3.  Concept3 Concept4 {anything};
   4.  Concept4 {anything};
   5.  {anything}.
 • Reverse Echo {any CONCEPT} {anything} [C4]:

  • Udělejte následující:
   1.  {anything};
   2.  Concept {anything}.
  • Například z formace Tidal Wave, Reverse Echo Tandem Spin The Top: Spin The Top; Tandem Spin The Top.

Choreography for Echo CONCEPT

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/echo.php?language=czech&level=C3B
17-October-2019 07:33:01
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.