Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Echo CONCEPT [C3B]
   (Geo Jedlicka)
C3B:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

 1. Proveďte {any CONCEPT} {anything}; pak
 2. proveďte {anything}.

Echo As Couples 1/2 Tag:

 
   
před
 po
As Couples 1/2 Tag
 po
1/2 Tag
(hotovo)
Echo Tandem Hinge:

 
   
před
 po
Tandem Hinge
 po
Hinge
(hotovo)

 
   
před
 po
6 By 2 Acey Deucey
 po
Acey Deucey
(hotovo)
Echo Tandem Twosome Cast Off 3/4:

 
   
před
 po
Tandem Twosome Cast Off 3/4
 po
Cast Off 3/4
(hotovo)

Poznámky:
 • Proveďe celý povel bez slova Echo; pak proveďe celý povel bez slova Echo a bez prvního CONCEPT.
  • Například Echo Cross Concentric Spin The Top znamená Cross Concentric Spin The Top následované Spin The Top (vynechán byl koncept Cross Concentric, nikoliv slovo Cross).
 • Buďte opatrní a odstraňte pouze první koncept. Například z získané z L-H Columns povelem Split Phantom Column Circulate Twice. Z takto vzniklé formace uvažujte Echo Split Phantom Waves Tandem Spin The Top. Povel znamená Split Phantom Waves Tandem Spin The Top, následované Tandem Spin The Top.
 • Echo koncept je velmi složitý, pokud se používá s koncepty ovlivňující jen určité části figur.

  VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU (z formace R-H Columns):

  • Echo Tandem 1/4 Thru:
   1.  Tandem 1/4 Thru;
   2.  1/4 Thru.
  • Echo Initially Tandem 1/4 Thru:
   1.  Initially Tandem 1/4 Thru;
   2.  1/4 Thru.
   Ano, výše uvedený příklad může být matoucí a může záviset na tom, jakým způsobem caller kombinaci řekne. Můžete chtít odstranit pouze Initially, ale protože Initially je spojeno s dalším konceptem, věříme, že je třeba odstranit jak Initially, tak návazný koncept. Je to podobné k výše zmíněné situaci s Echo Cross Concentric.
  • Initially Echo Tandem 1/4 Thru:
   1.  Echo Tandem Right Arm Turn 1/4 (Tandem Right Arm Turn 1/4, pak Right Arm Turn 1/4)
   2.  (Centers) Left Arm Turn 1/2.

Doporučení pro callery: na C3B nepoužívejte Echo s koncepty, které pracují s částmi figur. Občasné použití je možné na C4.


Na C4 jsou používána další rozšíření Echo:

 • Double Echo Concept1 Concept2 {anything} [C4]:

  • Udělejte následující:
   1.  Concept1 Concept2 {anything};
   2.  Concept2 {anything};
   3.  {anything}.
  • Například z formace R-H Columns poté, co všichni udělají Squeeze: Double Echo Split Phantom Columns Tandem Scoot Back: Split Phantom Columns Tandem Scoot Back; Tandem Scoot Back; Scoot Back.
 • Triple Echo Concept1 Concept2 Concept3 {anything} [C4]:

  • Udělejte následující:
   1.  Concept1 Concept2 Concept3 {anything};
   2.  Concept2 Concept3 {anything};
   3.  Concept3 {anything};
   4.  {anything}.
 • Quadruple Echo Concept1 Concept2 Concept3 Concept4 {anything} [C4]:

  • Udělejte následující:
   1.  Concept1 Concept2 Concept3 Concept4 {anything};
   2.  Concept2 Concept3 Concept4 {anything};
   3.  Concept3 Concept4 {anything};
   4.  Concept4 {anything};
   5.  {anything}.
 • Reverse Echo {any CONCEPT} {anything} [C4]:

  • Udělejte následující:
   1.  {anything};
   2.  Concept {anything}.
  • Například z formace Tidal Wave, Reverse Echo Tandem Spin The Top: Spin The Top; Tandem Spin The Top.

Choreography for Echo CONCEPT

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/echo.php?language=czech&level=C3B
24-April-2024 11:02:20
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL