Definitions of Square Dance Calls and Concepts
6 By 2 Acey Deucey [A1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

6 By 2 Acey Deucey -- [A1]
   (autor neznámý)
A1:     

Jazyk: or                 All   
   view (admin)

Z Twin Diamonds, Hourglass a dalších vhodných formací.

Outside 6 Circulate, Very Center 2 Trade.

Končí ve stejné formaci jako začíná, pokud se dva tanečníci nepotkají na stejném místě.

Z Twin Diamonds:
 

 
před
6 By 2 Acey Deucey
 po

Z Hourglass:
 

 
před
6 By 2 Acey Deucey
 po

Z 1/4 Tag formace:
 

 
před
6 By 2 Acey Deucey
 po

Z "H":
 

 
před
6 By 2 Acey Deucey
 po

Z Point-to-Point Diamonds:
 

 
před
6 By 2 Acey Deucey
 po

Poznámky:

 • Outside 6 Circulate ve své formaci šesti tanečníků. Circulate se provádí tak, že jdete dopředu na další místo formace šesti lidí. Otočte se, pokud je potřeba (vůbec, o 1/4 nebo o 1/2) tak, abyste se koukali stejným směrem, jako se na tom místě koukal původní tanečník. Pokud se při své cestě s někým potkáte, míjíte se pravým ramenem a skončíte tak, že se koukáte do protisměru, než se na tom místě koukal původní tanečník.
 • Acey Deucey znamená "Ends Circulate, zatímco Centers Trade". 6 By 2 Acey Deucey znamená, že 6 (venkovních) tanenčíků dělá Circulate a 2 (center) Trade. První číslo (6) znamená počet tanečníků, kteří dělají Circulate; druhé číslo (2) znamená počet tanečníků, kteří dělají Trade. Proto je normální Acey Deucey vlastně 4 By 4 Acey Deucey.
 • Běžné varianty:
  • 6 By 2 Acey Deucey, Very Centers go 1 & 1/2
  • 6 By 2 Acey Deucey, Circulators go Twice
 • Při Acey Deucey dělají Outside 4 Circulate a Center 4 Trade.
  • Z Twin Diamonds může caller použít buď Acey Deucey nebo 6 By 2 Acey Deucey. Obě dvě varianty jsou legální, i když odlišné povely.
  • Při 6 By 2 Acey Deucey dělají Outside 6 Circulate, zatímco Very Center 2 Trade.

4 By 2 Acey Deucey:
 

 
před
4 By 2 Acey Deucey
 po

Acey Deucey [Plus] (Larry Dee 1963): Z vhodných formací. Outside 4 Circulate, Center 4 Trade.

3 By 2 Acey Deucey [C1]: Z vhodných formací. Outside Triangles Circulate (Triangle je formace tří tanečníků), zatímco Very Center 2 Trade.

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU:

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Acey Deucey

po
6 By 2 Acey Deucey

po
3 By 2 Acey Deucey

CALLERLAB definition for Six-Two Acey Deucey

Choreography for 6 By 2 Acey Deucey

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/6by2aceydeucey.php?language=czech
15-October-2019 07:04:48
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.