Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

{anything} & Cross [A1]
   (Jerry Haag 1983)
A1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z vhodných formací.

 1. Proveďte anything figuru (která musí končit ve vhodné formaci 2 x 2);
 2. Trailers diagonálně Pull By za vnější ruku.

   
před
Touch 1/4 & Cross
 po
Touch 1/4
 po
Trailers diagonal Left Pull By
(hotovo)
   
před
Cast Off 3/4 & Cross
 po
Cast Off 3/4
 po
Trailers diagonal Right Pull By
(hotovo)
   
před
Circulate & Cross
 po
Circulate
 po
Trailers diagonal Left Pull By
(hotovo)
Z T-Bone:
(použitelné od C1 výše)

 
   
před
Scoot Back & Cross
 po
Scoot Back
 po
& Cross
(hotovo)

Poznámky:
 • Figura anything musí končit ve vhodné formaci 2 x 2 (např. Mini-Wave Box). Všichni Trailers pak musí být schopni udělat diagonalně pull by s protějším tanečníkem ve formaci 2 x 2.
 • Přestože anything může být figura pro více než 4 tanečníky, & Cross je prováděn v boxu čtyř lidí. Pokud je výsledná formace po anything 2 x 4, pak každý box 2 x 2 provádí & Cross (např. jako Split).
 • Pro Pull By použijte venkovní ruku (ve formaci 2 x 2). Z Right-Hand Box použijte levou ruku a naopak.
 • Ze Static Set (čtverylky) při povelu jako je Heads Touch 1/4 & Cross jsou aktivní pouze Heads a pouze Head Boy mohou dělat 'Cross'. Sides se ani nehnou.

anyone Cross [A1]: (added to A1 in 2008)

Z Facing Couples někteří calleři používají povely jako Boys Cross, Girls Cross, Beau Cross, nebo Belle Cross.

Tato figura může být často zavádějící, protože 'Cross' je často používán jako concept na Challenge levelech. Je to povel modifikující ostatní figury, například: Cross Run, Cross Fold.

Takže co anyone Cross znamená? Věříme, že existují dvě interpretace:

 1. Jmenovaní tanečníci dělají svoji část anything & Cross (např. Pull By za vnější ruku).
 2. Jmenovaní tanečníci dělají svou část Crossover Circulate (např. z Facing Couples je to diagonal Pass Thru).
Přestože oba uvedené příklady končí ve stejné formaci, provedení je jiné.

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU
Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
 
po
Centers Touch 1/4 & Cross
(Centers do the Pull By)
 po
Centers Start Touch 1/4 & Cross
(Each side does the Pull By)

Nicely [C4] (Betty Fricker 1975): Z vlny (Wave) a dalších vhodných Line of 4. Hinge & Cross. Končí v Back-to-Back Couples (páry zády k sobě).

Curli-Cross [C4] (Lee Kopman 1968): Z Facing Couples nebo R-H Wave. Curlique (Touch; Boy dělá svoji část Right Arm Turn 1/4 zatímco Girl Left-face 3/4 Turn tak, aby skončila na pánově původní výchozí pozici); Trailers diagonálně pull by za vnější (levou) ruku. Končí v Back-to-Back Couples. Tato figura má dvě části. Figura Curli-Cross, která byla kdysi na A1, byla inspirací pro anything & Cross.

Triple Cross [A1] (Lee Kopman a Deuce Williams 1973): Z 1/4 Box, Mini-Wave Columns a dalších vhodných formací. Těch šest, co může, udělá diagonálně Pull By za vnější ruku. 1/4 Box končí v Mini-Wave Columns; Mini-Wave Columns končí ve 3/4 Box.

Cross Back [C2]: Z Mini-Wave Box a vhodných T-Bone 2 x 2. Leaders U-Turn Back, Trailers diagonálně Pull By za vnější ruku. Mini-Wave Box končí v Mini-Wave Box za opačnou ruku.

Split & Cross [C4]: Z vhodných 2 x 2. Box Circulate & Cross. Končí v 2 x 2.

CALLERLAB definition for (Anything) and Cross

Choreography for anything & Cross

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/andcross.php?language=czech&level=A1
15-July-2024 20:55:51
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL