Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

6 By 2 Acey Deucey [A1]
   (autor neznámý)
A1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z Twin Diamonds, Hourglass a dalších vhodných formací.

Outside 6 Circulate, Very Center 2 Trade.

Končí ve stejné formaci jako začíná, pokud se dva tanečníci nepotkají na stejném místě.

Z Twin Diamonds:

 
 
před
6 By 2 Acey Deucey
 po
Z Hourglass:

 
 
před
6 By 2 Acey Deucey
 po
Z 1/4 Tag formace:

 
 
před
6 By 2 Acey Deucey
 po
Z "H":

 
 
před
6 By 2 Acey Deucey
 po
Z Point-to-Point Diamonds:

 
 
před
6 By 2 Acey Deucey
 po

Poznámky:
 • Outside 6 Circulate ve své formaci šesti tanečníků. Circulate se provádí tak, že jdete dopředu na další místo formace šesti lidí. Otočte se, pokud je potřeba (vůbec, o 1/4 nebo o 1/2) tak, abyste se koukali stejným směrem, jako se na tom místě koukal původní tanečník. Pokud se při své cestě s někým potkáte, míjíte se pravým ramenem a skončíte tak, že se koukáte do protisměru, než se na tom místě koukal původní tanečník.
 • Acey Deucey znamená "Ends Circulate, zatímco Centers Trade". 6 By 2 Acey Deucey znamená, že 6 (venkovních) tanenčíků dělá Circulate a 2 (center) Trade. První číslo (6) znamená počet tanečníků, kteří dělají Circulate; druhé číslo (2) znamená počet tanečníků, kteří dělají Trade. Proto je normální Acey Deucey vlastně 4 By 4 Acey Deucey.
 • Běžné varianty:
  • 6 By 2 Acey Deucey, Very Centers go 1 & 1/2
  • 6 By 2 Acey Deucey, Circulators go Twice
 • Při Acey Deucey dělají Outside 4 Circulate a Center 4 Trade.
  • Z Twin Diamonds může caller použít buď Acey Deucey nebo 6 By 2 Acey Deucey. Obě dvě varianty jsou legální, i když odlišné povely.
  • Při 6 By 2 Acey Deucey dělají Outside 6 Circulate, zatímco Very Center 2 Trade.

4 By 2 Acey Deucey:

 
 
před
4 By 2 Acey Deucey
 po

Acey Deucey [Plus] (Larry Dee 1963): Z vhodných formací. Outside 4 Circulate, Center 4 Trade.

3 By 2 Acey Deucey [C1]: Z vhodných formací. Outside Triangles Circulate (Triangle je formace tří tanečníků), zatímco Very Center 2 Trade.

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU
Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
   
po
Acey Deucey
 po
6 By 2 Acey Deucey
 po
3 By 2 Acey Deucey

CALLERLAB definition for Six-Two Acey Deucey

Choreography for 6 By 2 Acey Deucey

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/6by2aceydeucey.php?language=czech&level=A1
24-July-2024 18:01:25
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL