Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Good Show [C3B]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Good Show -- [C3B]
   (Lee Kopman 1981)
C3B:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z vhodných formací 2 x 4.

Ends dělají svoji část Walk & Dodge, Centers svoji část Couple Up.

Končí v 2 x 4.

Z Parallel Waves:
 

 
před
Good Show
 po

Z Columns:
 

 
před
Good Show
 po

Z T-Bones:
 

 
před
Good Show
 po

Poznámky:

  • Určete, zda jste End nebo Center v celé formaci, a pak proveďte svoji část ve své polovině.
  • Historicky calleři používali s touto figurou koncepty jako Diagonal Box, Once Removed nebo Trapezoid. Tanečník musel vyhodnotit, zda je End nebo Center v celé 2x4 a pak provést svoji část za použití daného konceptu. Toto použití už dnes není akceptováno.

Varianty:

Choreography for Good Show

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/goodshow.php?language=czech&level=C3B
16-October-2019 11:37:21
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.