Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

As Couples CONCEPT [A1]
   (upphovsman okänd)
A1:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Dansare sida vid sida som tittar åt samma håll (dvs, ett Couple) arbetar som en enskild dansare för att göra det givna callet.

As Couples CONCEPT
 
Härifrån...   tänk att du är här.
 
Härifrån...   tänk att du är här.
 
Härifrån...   tänk att du är här.

Kommentarer:
 • As Couples betyder att 2 dansare agerar som om de vore en person. Beau agerar personens vänsterhand och Belle agerar personens högerhand.
 • När man arbetar med andra Couple använder Beau bara vänsterhanden och Belle använder bara högerhanden.
 • Tillåt inte att några andra dansare kommer mellan dig och den andra dansaren i ert Couple. Ha handfattning med innerhänderna så att inga andra dansare kommer mellan er.
 • As Couples är som 'säcklöpning'. De två dansarna i ett Couple arbetar tillsammans som en dansare. Det krävs 'teamwork' och samarbete.
 • Att göra call As Couples tar längre tid att göra än att göra callet normalt. Jäkta inte!
 • För call som normalt görs i couples (t.ex, Couples Hinge; Wheel & Deal), kom ihåg att varje couple fortfarande måste arbeta som en individuell dansare. Därför blir varje 'dansar-enhet' en 4-dansare-enhet för sådana call.

As Couples Walk & Dodge

 
 
före
As Couples Walk & Dodge
 efter
As Couples Swing Thru

 
 
före
As Couples Swing Thru
 efter
As Couples Wheel & Deal
(från en asymmetrisk startformation)

 
 
före
As Couples Wheel & Deal
 efter

Fler kommentarer:
 • As Couples är ett CONCEPT, inte ett call. Ett CONCEPT fungerar som leken "Simon Says". Om callern vill att du skall arbeta As Couples, måste han(hon) säga 'As Couples' före varje call. Callern kan ge en serie av call som föregås av 'As Couples', men kan sen calla ett call utan att säga 'As Couples'. Ibland måste du lyssna noga för att veta när du skall sluta arbeta i 'As Couples' och göra callet normalt. Till exempel, från Facing Lines, kan callern säga "As Couples Pass The Ocean; As Couples Swing Thru; As Couples Centers Run; Bend The Line". I detta fall, görs Bend The Line normalt och inte As Couples.
 • As Couples är förmodligen det första squaredans CONCEPT du träffar på. Du behöver därför förstå hur du skall tillämpa detta concept på kommandot som ges av callern.

  • Om prefix-delen av ett squaredans-kommando är ett Concept, så tillämpas det på hela kommandot även om detta kommando innehåller multipla call och/eller andra Concept. Till exempel, om callern använder en fras att säga 'As Couples Recycle, Sweep 1/4', då tillämpas As Couples CONCEPT på både Recycle och Sweep 1/4.
  • Matematiskt, är ett Concept distributivt. Det vill säga,
        concept anything1 anything2 ... anythingN
   är ekvivalent med
        concept (anything1 anything2 ... anythingN)
   vilket är ekvivalent med
        concept anything1;
        concept anything2;
        ...
        concept anythingN.
  • Squaredans-terminologi har inget exakt sätt att inkludera parenteser i ett kommando. Därför måste callern använda framställningstekniken för att kunna skilja mellan call som 'As Couples (Recycle & Roll)' kontra '(As Couples Recycle) & Roll'. Callern åstadkommer detta genom intonation, pauser och att lägga till hjälpord.

   • Om, callern som en fras säger As Couples Recycle & Roll, så görs Roll As Couples.
   • Om callern säger As Couples Recycle gör en paus och sen säger Roll, så görs Roll normalt.
   • I de flesta fallen emellertid, är det att föredra att callern lägger till extra hjälpord. Till exempel, i det första fallet ovan (där Roll görs As Couples), kan callern säga Working As Couples (paus, säger sedan snabbt) Recycle & Roll eller alternativt att callern säger As Couples Recycle As Couples Roll. I det andra fallet ovan (där Roll görs normalt), kan callern säga As Couples Recycle, Individually Roll.

Tandem CONCEPT [C1]: En Tandem enhet består av en dansare omedelbart bakom en annan. Båda dansarna måste titta åt samma håll. De två dansarna arbetar tillsammans som om de vore en enda dansare för att göra det givna callet. Tandem liknar As Couples, men i stället för att vara sida vid sida så är dansarna framsida mot rygg.

Siamese CONCEPT [C1] (Bill Davis 1979): Siamese betyder 'As Couples eller In Tandem'. Dvs, Couple dansarna arbetar As Couples, och de andra arbetar In Tandem för att göra det givna callet.

Solid CONCEPT [C2]: De utpekade dansarna eller dansarna i en utpekad formation arbetar som en enhet (liknande As Couples eller Tandem) för att utföra det givna callet.

Couple Of 3 [NOL]: En Line där 3 dansare tittar åt samma håll arbetar som en enhet.

Single Concept [C3A,C3B,C4]: I Single versionen av ett call, utför varje dansare den rörelse som skulle ha gjorts av två dansare i den normala versionen av callet. För att ett call skall kunna ha en Single version, måste det vara möjligt att gruppera dansarna i grupper om två, där dansarna i varje grupp alltid tittar åt samma håll under callets gång. Dansarna i varje grupp dansar vanligen sin del av callet som As Couples, In Tandem, Once Removed, eller Twosome (eller någon kombination av dessa concepts). Man kan tänka på  Single som att byta ut varje grupp om två dansare mot en enskild dansare placerad exakt mittemellan de två dansarna. Denna enskilda dansare utför sedan det givna callet och följer hela tiden en bana som är exakt halvvägs mellan där de två dansarna skulle gå i normalversionen av callet. Se också Single Wheel [A2].

CALLERLAB definition for As Couples Concept

Choreography för As Couples CONCEPT

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/ascouples.php?level=A1&language=sweden
23-July-2024 04:12:37
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL