Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Single Wheel [A2]
   (Gordon Blaum 1961)
A2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Mini-Wave eller Couple.

Varje dansare arbetar som om de vore ett Couple; alla Wheel & Deal.

En Mini-Wave slutar i Facing Dancers; ett Couple slutar i Tandem Dancers.

Alternativ definition: Som en rörelse, Hinge & Roll.

Från en R-H Mini-Wave:

 
 
före
Single Wheel
 efter
Från en L-H Mini-Wave:

 
 
före
Single Wheel
 efter
Från en Couple:

 
 
före
Single Wheel
 efter

Kommentarer:
 • Single Wheel är ett två-dansare call. För att hitta den andra dansaren med vilken du skall arbeta, bryt upp hela formationen i passande grupper om två som är bredvid varandra.
 • Det finns två sätt att tänka på Single Wheel:

  1. Konceptualisera -- "Single" betyder att varje dansare arbetar som om han/hon vore ett couple och alla gör callet. Single Wheel (& Deal) betyder att göra Single-version av Wheel & Deal. Om du tänker på Single Wheel på detta sätt, kan du mycket lättare förstå andra 'Single' call. Till exempel, från en R-H Mini-Wave Box, tänk på en Single Ferris Wheel.
  2. Memorera -- Memorera bara att Single Wheel är en Hinge & Roll och det är allt. Närhelst det callas Single Wheel, gör bara en Hinge & Roll. Lätt, eller hur? Single Wheel är bara ett till call att memorera. Varför bry sig om alla de där Concept-grejorna?
 • För att börja en Single Wheel, ge en lätt dragning med den hand du håller i med dansaren bredvid. Detta gör att båda rör sig åt rätt håll.
 • Från ett Couple, liknar Single Wheel Partner Trade utom att i stället för att sluta som ett Couple, slutar man i Tandem (med en ursprungliga Belle framtill).

Single Wheel 3 Times:

Single Wheel 3 Times:

 
före
Single Wheel 3 gånger
 
   
efter
1
 efter
2
 efter
3
(klart)

Det krävs lagarbete för att framgångsrikt dansa Single Wheel 3 Times.
 1. Gör callet första gången;
 2. Kolla att den resulterande formationen är 'vettig' (korrekt upplinjerade, symmetriskt och att dansarna verkar vara på rätt ställe);
 3. Omvärdera din position i den nya formationen (avgör med vem du skall arbeta nästa gång);
 4. Gör callet andra gången;
 5. Kolla att den resulterande formationen är 'vettig';
 6. Omvärdera din position;
 7. Gör callet den tredje (och sista) gångenl.

För de av er som aspirerar på att bli C4-dansare, fundera på vad som skulle hända från en 1x8 Line på callet "As Couples As Couples Single Wheel".

Hinge [Mainstream,A1]: 1/2 av en Trade.

 • Från en Mini-Wave, är en Hinge (också kallat Single Hinge) en Arm Turn 1/4.
 • Från ett Couple, är en Hinge (också kallat Partner Hinge) 1/2 av en Partner Trade. Dvs., som en rörelse vrid en 1/4 för att titta på den andra dansaren och stig upp i en R-H Mini-Wave.

Single Ferris Wheel [C3A] (Walt Wentworth 1974): Från en Mini-Wave Box. Leaders gör sin del av Single Wheel medan Trailers Extend & Single Wheel. Slutar i en Zero-Tag (Single Starting Double Pass Thru Formation). (Som en rörelse, Follow Thru & Roll)

Single Ferris Wheel:

 
 
före
Single Ferris Wheel
 efter

Single Turn & Deal [C4]: Från ett Couple eller en Mini-Wave. Som en rörelse, 1/4 In, Touch, och vrid dig 1/4 mot din ursprungliga vridningsriktning. Ett Couple slutar i Tandem dansare; en R-H Mini-Wave slutar i dansare som tittar på varandra; en L-H Mini-Wave slutar i dansare rygg mot rygg.

Single Turn & Deal:

 
 
före
Single Turn & Deal
 efter

Se också Single CONCEPT [C3A,C3B,C4].

CALLERLAB definition for Single Wheel

Choreography för Single Wheel

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/singlewheel.php?language=sweden
18-June-2024 02:38:33
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL