Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Pass In | Out [A1]
   (Holman Hudspeth 1970)
A1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formace Facing Dancers, R-H Mini-Wave a dalších vhodných formací osmi tanečníků.

Pass In:
Pass Thru; Face In (každý sám za sebe se otočí o 1/4 směrem ke středu čtverylky).

Pass Out:
Pass Thru; Face Out (každý se sám za sebe otočí o 1/4 směrem od středu čtverylky).

Končí v Couple.

Pass In
Z Facing Lines:

 
 
před
Pass In
 po
Z Eight Chain Thru:

 
 
před
Pass In
 po
Z neobvyklá formace:

 
 
před
Pass In
 po

Pass Out
Z Facing Lines:

 
 
před
Pass Out
 po
Z Eight Chain Thru:

 
 
před
Pass Out
 po

Poznámky:
  • Figura Pass In | Out může být provedena jakýmikoliv dvěma tanenčíky, kteří se na sebe koukají (nebo jsou v R-H Mini-Wave) s tím, že po Pass Thru nikdo z nich nekouká přímo na nebo od středu čtverylky.
  • Každý tanečník individuálně vyhodnocuje směr (In or Out).
  • I když se po Pass Thru už koukáte dovnitř nebo ven, i tak se musíte otočit o 1/4.
  • Po Pass In se všichni koukají směrem ke středu čtverylky. Pokud se koukáte ven, udělali jste někde chybu.
  • Po Pass Out se všichni koukají směrem od středu čtverylky.
  • Z formace Eight Chain Thru může říct caller "Pass In Twice". Dávejte si pozor, pokud začínáte jako Outside: při druhém Pass In se budete točit na druhou stranu, než při prvním Pass In. Před druhým Pass In si uvědomte, kde stojíte.

Pass Right | Left [NOL]: Z formace Facing Dancers nebo R-H Mini-Wave. Pass Thru; Face Right | Left (na místě se otočte o 1/4 doprava | doleva). Končí v R-H | L-H Mini-Wave.

Face In | Out [MSV]: Individuálně proveďte Turn 1/4 na místě směrem k (Face In) nebo od (Face Out) středu čtverylky.

1/4 In | Out [A1] (Jim Faulkenberry a Clarence Watson 1959): Z formace Couple nebo Mini-Wave. Individuálně se otočte o 1/4 směrem k (1/4 In) nebo od (1/4 Out) partnera (tanečník vedle vás). Pokud nemáte partnera, otočte se o 1/4 směrem k nebo od středu nejmenší vhodné sub-formace, kterou dokážete najít.

Split Pass In | Out [NOL]: Z formace Facing Couples a dalších vhodných formací. Pass Thru; 1/4 In | Out (tzn. ve své formaci čtyř tanečníků uděláte Pass In | Out).

Slide Thru [Mainstream] (Harlan Moody 1965): Z formace Facing Dancers nebo R-H Mini-Wave. Pass Thru; Girls Face Left, Boys Face Right. Tanečníci opačného pohlaví končí v Couple; Dva Boys končí v R-H Mini-Wave; Dvě Girls končí v L-H Mini-Wave. Provedení Slide Thru je závíslé na pohlaví.

CALLERLAB definition for Pass In
CALLERLAB definition for Pass Out

Choreography for Pass In | Out

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/passinout.php?language=czech&level=A1
15-July-2024 20:02:14
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL