Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Lockit [A1]
   (Lee Kopman 1971)
A1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formace Wave, vhodných Line of 4 a vhodných Diamond.

Centers Arm Turn 1/4, mezitím Ends move up o 1/4 kruhu kolem středu formace čtyř tanečníků (tzn. Ends do your part Fan The Top).

Obvykle končí v té samé formace, ale otočené o 90°.

Z Wave:

 
 
před
Lockit
 po
Z L-H Two-Faced Line:

 
 
před
Lockit
 po
Z Diamond:

 
 
před
Lockit
 po
Z Tidal 3 & 1 Line: (ukázka koncové formace, pokud se dva tanečníci potkají na stejném místě)

 
 
před
Lockit
 po

Poznámky:
  • Centers musí začínat v Mini-Wave. Část pro středové je Arm Turn 1/4, nikoliv Hinge. Je nepřípustné, aby caller řekl Lockit z formace, ve které se oba Centers koukají stejným směrem.
  • Přemýšlejte o Lockit jako o 'krátkém' Fan The Top (Centers se točí jen o 1/4 místo o 3/4).
  • Z formace Two-Faced Line je Lockit identický s Couples Hinge.
  • Z formací Tidal Wave, Tidal Two-Faced Line (As Couples Wave), a Point-to-Point Diamonds je Lockit identický se Split Counter Rotate 1/4.

Hinge The Lock [C3A] (Lee Kopman 1974): Z vhodných non T-Bone 2 x 2. Hinge; Lockit. Končí ve Wave.

Lock The Hinge [C3A] (Lee Kopman 1974): Z formace Wave nebo Two-Faced Line. Lockit; Hinge. Končí v Mini-Wave Box.

Locker's Choice [C3A] (Lee Kopman 1981): Z formace Parallel Waves. Lockit; Center Wave Lockit, Others Trade; Center Wave Hinge, Others Step & Fold (Centers Step Ahead, Ends Fold). Končí v Parallel Waves za druhou ruku. Figura má tři části.

Cross Lockit [C3B] (Lee Kopman): Z formace Wave nebo Two-Faced Line. Jako jeden pohyb Lockit and Spread. Končí ve Wave nebo Two-Faced Line.

Lock 'Em Up [C3B] (Bill Davis 1982): Z vhodných Tidal Lines nebo vhodných Parallel Lines. Lockit; Hinge; Centers Hinge, Outsides Counter Rotate 1/4; Centers Lockit, Outsides Roll. Tato figura má čtyři části.

CALLERLAB definition for Lock It

Choreography for Lockit

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/lockit.php?language=czech&level=A1
15-July-2024 20:16:10
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL