Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Mix [A1]
   (Lee Kopman 1968)
A1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z libovolné Line of 4 a dalších vhodných formací.

 1. Centers Cross Run;
 2. (new) Centers Trade.

Line of 4 končí v Line of 4.

Z Wave:

 
   
před
Mix
 po
Centers Cross Run
 po
Centers Trade
(hotovo)
Z One-Faced Line:

 
   
před
Mix
 po
Centers Cross Run
 po
Centers Trade
(hotovo)
Z T-Bone 2 x 4:

 
   
před
Mix
 po
Centers Cross Run
 po
Centers Trade
(hotovo)

Poznámky:
 • Všichni mění směr pohledu o 180°.
 • Centers by měli udělat před Cross Run malý krok dopředu. To umožní Ends dostat se snáze do středu a jejich pohyb je tak plynulejší.
 • Jestliže se oba Centers dívají na začátku stejným směrem, míjejí se při Cross Run levým ramenem (Half Sashay and Run).
 • Původní Ends by se měli posunout do středu beze změny směru pohledu a pak udělat Trade. Při pohybu neměňte směr pohledu, protože to může ostatní zmást a navíc je pak těžké udělat správně Trade. Zmatek může nastat proto, že druhý End si nemusí být vědom vašeho původního směru pohledu a tudíž neví, jestli má s vámi udělat Arm Turn 1/2 (z Mini-Wave) nebo Partner Trade (z Couple).

Je Mix legální z formace Diamond?
Ne. Centers nemohou udělat Cross Run, protože nemají nikoho, kolem koho by oběhli. (Ti, co dělají při Cross Run tu část 'Run' končí na místě, kde byl původně nějaký skutečný tanečník).

Na C1 figura Squeeze The Diamond [Centers Trade & Spread; then Original Ends slide together & Trade] může být použita k dosažení stejného výsledku zamýšleného Mix z formace Diamond.

Swing & Mix [A2] (Lee Kopman 1967): Z formace Facing Couples, Wave a Inverted Line. Arm Turn 1/2; Centers Cross Run; (new) Centers Trade. Wave a Facing Couples končí ve Wave, Inverted Line končí v Inverted Line. Tato figura má tři části.

     
před
Swing & Mix
 po
Arm Turn 1/2
 po
Centers Cross Run
 po
(new) Centers Trade
(hotovo)

Poznámky:
 • Swing & Mix byla původní figura, později zobecněna na anything & Mix.
 • Swing & Mix už není explicitně zmíněn na CALLERLAB A2 seznamu. Nicméně figury Swing [A2] a Mix [A1] na CALLERLAB seznamech jsou. Dle našeho názoru by Swing & Mix měl na A2 seznamu být jako extra figura, protože může být provedena i z formace Facing Couples. Podle aktuální CALLERLAB definice je Swing & Mix Swing následované Mix. Swing tak, jak ho CALLERLAB definoval, musí začínat z Wave nebo Inverted Line, ne Facing Couples. Swing je definován jako Ends and Adjacent Centers Arm Turn 1/2. Nicméně figura Swing & Mix je stále často callerována z Facing Couples a mělo by to být legální.
 • Figura Swing & Mix má z historických důvodů tři části.

1/4 (or 3/4) Mix [C3A]: Z R-H Mini-Wave Box, Diamond s Centers v R-H Mini-Wave a dalších vhodných formací. Ti, co mohou Right Arm Turn 1/4 (nebo 3/4); ti, kdo jsou v Line|Wave, Mix. Končí v Line nebo Wave. Tato figura má tři části.

Grand Mix [C3A]: Z formace Generalized Tidal Line. Center pairs of dancers (3 páry z 8-dancer Tidal Line, 2 páry z 6-dancer Tidal Line) Grand (Working As Centers) Cross Run (jako Grand Slip-Slide); new Center pairs of dancers Trade (Grand Slip). Končí v Tidal Line. Tato figura má dvě části.

CALLERLAB definition for Mix

Choreography for Mix

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/mix.php?language=czech&level=A1
15-July-2024 20:44:12
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL