Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Swap Around, Reverse Swap Around [A1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Swap Around, Reverse Swap Around -- [A1]
   (Ed Hollow 1965)
A1:     

Jazyk: or                 All   
   view (admin)

Z formace Facing Couples nebo z T-Bone 2 x 2, ve kterých jsou všichni Trailer.

Swap Around:
Belles jde dopředu (Box Circulate),
Beaus flip (Run) na původní pozici Belle.

Reverse Swap Around:
Beaus jde dopředu (Box Circulate),
Belles flip (Run) na původní pozici Beau.

Facing Couples končí v Back-to-Back Couples.

Swap Around:
 

   
před
Swap Around
 po
1/2
  (hotovo)

Reverse Swap Around:
 

   
před
Reverse Swap Around
 po
1/2
  (hotovo)

Poznámky:

  • Tanečníci jsou mnohdy zmatení a neví, kdo má jít rovně a kdo uhýbat. Mnoho tanenčíků čeká a nehnou se do té doby, dokud neuvidí pohnout se někoho jiného. Proto, pokud víte co dělat, buďte asertivní a jděte!
  • Pro plynulejší zatancování je dobré, když se ti, co uhýbají, otočí o čtvrt tanečníkovi vedle sebe a počkají, až odejte.
  • Při Swap Around se všichni ve svém boxu posunou o jedno místo proti směru hodinových ručiček.
  • Při Reverse Swap Around se všichni ve svém boxu posunou o jedno místo po směru hodinových ručiček.
  • U Swap Around někteří calleři učí, že Belle jde rovně a ukazuje rukou doleva, čímž dává signál tanenčíkovi před sebou, že má uhnout.

Split Swap (Around) [C2] ("Skinny" Hall 1968): Z formace Facing Couples nebo T-Bone 2 x 2, ve kterých jsou všichni Trailer. Jako jeden pohyb Belles Box Circulate & 1/4 Right, Beaus 1/4 Right & Box Circulate. Facing Couples končí v Back-to-Back Couples.

Swap The Wave [C2] (Lee Kopman 1972): Z formace Wave. Jako jeden pohyb Step Thru; výslední Beaus 1/4 Right & Wheel Thru. Končí v Back-to-Back Couples. Výsledný efekt Swap The Wave je stejný, jako kdyby každý udělat krok zpět (a zformoval Facing Couples) a pak Swap Around.

Swap The Top [C3A,C3B] (Bob Norton 1970): Z formace Facing Couples. Belles Extend (L-H) and Cast Off 3/4, Beaus Run jeden a půl. Končí v R-H Wave.

Swap The Windmill [C4] (Keith Gulley 1970): Z vhodných formací 2 x 4, jsou jsou Facing Lines nebo Eight Chain Thru. 1/2 Swap Around; srovnejte se do normálních (Center-to-Center) Diamonds; Spin The Windmill, Ends Circulate 2 (tak, jak jste). Končí v Parallel L-H Two-Faced Lines.

Fan Thru [C4] (Tom Tarleton 1967): Z formace Facing Couples nebo R-H Wave. Step to a Wave, pokud je potřeba; Centers Trade; all Step Thru. Končí v Back-to-Back Couples. Fan Thru je choreograficky totéž co Reverse Swap Around, a podle našeho názoru mnohem plynulejší figura.

Grand Swap Around [NOL]: Z vhodných Columns of 3 nebo 4 (např. L-H 1/4 Box). Belles Circulate, Beaus Run.

Grand Swap Around:
 

 
před
Swap Around
  (hotovo)

CALLERLAB definition for Swap Around
CALLERLAB definition for Reverse Swap Around

Choreography for Swap Around, Reverse Swap Around

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/swaparound.php?language=czech&level=A1
20-October-2019 03:36:03
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.